Veľa detí zvykne za bežných okolností tráviť voľný čas na krúžku, kde sa zabaví a niečo nové sa naučí. V čase koronakrízy je však ich organizácia obmedzená a len niektoré z nich sa darí previesť do online sveta. Podobne je na tom aj malacké Centrum voľného času (CVČ, Cvečko). Zisťovali sme, aký bol jeho rok 2020 a ako zvláda výzvy pandemického obdobia.

foto archív CVČ

Rok 2020 bol zložitý i pre miestne Cvečko. Prvý polrok dokončovali krúžky svoju činnosť – ak to ich charakter dovoľoval – v online prostredí. Prevažne takto fungovali deti navštevujúce krúžok spevu. V podobe inštruktážnych videí, ktoré možno nájsť aj na sociálnych sieťach CVČ, pokračovali naďalej aj umelecké (tanečné, výtvarné, hra na gitaru) i športové krúžky ako gymnastika či „šporťáčik“. „Skúsili sme ponúknuť aj niečo pre najmenšie deti z anglického jazyka, ale uvedomujeme si, že je to práca, pri ktorej musia pomáhať rodičia. Nechceme im pridávať ďalšie starosti,“ hovorí riaditeľka CVČ Alžbeta Šurinová. Napriek tomu, že centrum pôsobilo v obmedzenom režime, rozhodlo sa všetkým vrátiť poplatok za krúžky od marca. 

Svetlé i tmavé stránky korony v CVČ

S letným uvoľnením opatrení sa Cvečku podarilo zorganizovať šesť letných táborov. Každý turnus niesol iný názov, napríklad HURÁ LETO, USILOVNÉ VČIELKY, HUDOBNO-TANEČNÝ TÁBOR či PÁTRAME PO ZNÁMYCH I NEZNÁMYCH PAMIATKACH. Začiatkom školského roku 2020/2021 nebolo isté, či bude možné na Slovensku otvoriť centrá voľného času. Aj v tom malackom sa pripravovali na jeho odštartovanie, ktoré ale následne rozhodnutím ministerstva školstva zrušili. Túto situáciu preto v Cvečku využili na činnosti, na ktoré počas zvyčajného pracovného roka nezostal čas. „Postupne sme maľovali priestory, vypratávali skrine a najmä prerábali administratívny pavilón. Takže aj korona môže mať malú pozitívnu výhodu,“ priznáva riaditeľka CVČ.

foto archív CVČ

Do online prostredia bez väčších ťažkostí

Preorientovanie na nový spôsob práce s deťmi v online prostredí nebolo pre zamestnancov náročné. „Na prácu s počítačmi sme u nás zvyknutí, keďže si musíme (a aj chceme) veľa vecí na našu činnosť vyrábať sami. Už veľa rokov si vytvárame vlastné plagáty, diplomy, videá  a podobne,“ prezradila A. Šurinová. Pracovníci Cvečka si uvedomujú, že mnoho jeho detských členov ešte potrebuje pri tomto type výučby technickú pomoc rodičov. „Chápali sme, že je pre rodičov veľmi ťažké byť ešte aj takto s deťmi pri počítačoch, keď ich čakajú aj pracovné povinnosti alebo práca so staršími deťmi. S viacerými sme práve preto zastavili činnosť,“ vysvetľuje riaditeľka.

foto archív CVČ

Organizovanie olympiád a súťaží v dobe covidovej

Centrum voľného času je aj bolo organizátorom olympiád pre žiakov z rôznych predmetov (z matematiky, geografie či biológie). Ich termíny boli stanovené nezávisle od aktuálnej pandemickej situácie. „Najväčším problémom bolo nabehnutie detí na nový online systém. Školám sme síce posielali linky na usmernenia, ale nie všetky deti to bez našej pomoci zvládali. Museli byť zaevidované u nás. Pri niektorých olympiádach bolo nutné, aby nám do hodiny od ich skončenia poslali naskenované odpovede. Súťažiaci sa s technikou potrápili, ale ak dodržali podmienky, všetky problémy sme vyriešili,“ povedala A. Šurinová. Okrem olympiád ponúklo CVČ aj virtuálne súťaže.  Pod mottom POZNÁŠ SVOJE MESTO/OBEC? deti spoznávali svoje okolie (pamiatky či názvy ulíc), prostredníctvom fotografií a domácich videí súťažili o najoriginálnejšiu karnevalovú masku a pod heslom STAŇ SA SUPERHRDINOM deti opisovali alebo kreslili svoje superschopnosti (prestretie stola, upratanie izby, pomoc starkým, hra s mladším súrodencom a pod). Cvečku sa podarilo zorganizovať aj výstavy milých ručných diel, napríklad z výtvarnej súťaže JESEŇ OČAMI DETÍ.

foto archív CVČ

Plány do budúcnosti

Želaním centra voľného času je, aby sa vyučovanie vrátilo čo najskôr do štandardného režimu a aby sa rozbehla činnosť vo všetkých krúžkoch, ktoré pripravili na začiatok školského roka. V blízkej budúcnosti určite plánuje pokračovať vo všetkých súťažiach. „Podľa možností ponúkneme aj príležitostné akcie, na ktoré boli obyvatelia nášho mesta a okolia zvyknutí. Konkrétne nebudem radšej uvádzať, lebo neviem, čo všetko bude možné realizovať,“ hovorí na záver riaditeľka CVČ Alžbeta Šurinová.

P. Arpášová


.

INAT Rezanie laserom