Trnavský samosprávny kraj (TTSK) po zrušení maturít nebude ako zriaďovateľ stredných škôl prijímať celokrajské opatrenia a ponecháva ďalší priebeh vzdelávania študentov končiacich ročníkov na zvážení riaditeľov. Informoval o tom riaditeľ odboru školstva Úradu TTSK Stanislav Pravda.

ilustračné foto

TTSK umožnil návrat maturantov do lavíc svojich škôl od pondelka (22. 3.), dotklo sa to zhruba 3400 študentov. Následne na to ministerstvo školstva oznámilo zrušenie maturít. “Školy môžu stále pokračovať v prezenčnom vzdelávaní maturantov hlavne vo výučbe odborných predmetov. Riaditelia by mali ďalej zohľadniť efektívnosť vyučovania pri počte žiakov, ktorí prejavili záujem o prezenčnú formu. Zároveň by sa mali riadiť odporúčaniami regionálnych úradov verejného zdravotníctva a aktuálnym vývojom epidemiologickej situácie,” uviedol Pravda. Očakáva, že regionálni hygienici odporúčania v rámci jednotlivých okresov zosúladia.

“Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov bude pokračovať dištančnou formou. Otvorenie škôl bude TTSK v pravidelných intervaloch prehodnocovať v zmysle COVID automatu. Najbližšie tak urobí po Veľkej noci,” doplnil riaditeľ odboru školstva.


.

BM: Ustekana sobota