Začiatok roka býva zvyčajne časom, kedy malí predškoláci prichádzajú do základných škôl na zápis. Zápis do školy býva vždy pre deti veľkým zážitkom a je len na učiteľoch, či to bude zážitok príjemný, alebo skôr nepríjemný so slzami v očiach.

Aj v našej škole, vo Veľkých Levároch sa konal zápis do prvého ročníka, v piatok 28.januára.Vedenie školy spolu s pani učiteľkami sa postarali o to, aby bol tento deň pre zapisujúce sa deti a ich rodičov plný krásnych zážitkov.

V škole sa robili prípravy už týždeň dopredu. Žiaci takmer všetkých ročníkov pripravovali na hodinách výtvarnej výchovy rôzne malé darčeky pre svojich budúcich ,, kolegov či kolegyne.“ Maľovali kamienky, vyrábali papierové darčeky, pripravili akúsi „mačku vo vreci“ – bola to papierová škatuľa s obálkami. V každej obálke bolo malé prekvapenie. Pani učiteľky urobili výstavky prác detí a vyzdobili vstup do školy. Pani vychovávateľky s deťmi zo školského klubu vyzdobili vestibul školy veľkými farebnými písmenami a číslicami, ktoré viseli zo stropu. Pre budúcich prváčikov vyrobili aj   papierové sovy, ktoré si spolu s balónikmi odnášali deti po zápise.

Hneď pri vstupe do školy vítali budúcich prváčikov rozprávkové bytosti ako princezná, víla, ježibaba, Červená čiapočka, stará mama, mačička, anjel či veselý šašo Jašo. Tieto rozprávkové bytosti boli vlastne žiačky druhého stupňa, ktoré sprevádzali deti a ich rodičov celým zápisom. Najskôr sa im prihovorili krátkou básničkou. Svojimi žartovnými kúskami si ihneď získali nesmelé deti, ktoré svoju ustrašenú tvár po pár minútach zmenili na úsmev.

Aj takto sa deťom prihovorili:
Mačička: „Ja som cica Mica a som veľká parádnica. V škole myši nechytám, radšej si knižku prečítam!“
Červená Čiapočka: „ Poznáte ma deti, kto som? No predsa Červená čiapočka. Vlka sa veru nebojím a v škole vás vždy ochránim.“
Ježibaba: „Deti, ja som ba-ba-ba-ba- strašidelná Ježibaba. Ale kdeže, nebojte sa, ja nie som strašidlo z lesa. Prišla som k vám na zápis, ako milá, dobrá miss.“


Kým rodičia vypĺňali potrebné tlačivá, deti sa zatiaľ hojdali na prekrásnej veľkej hojdačke, zatancovali si pri detských pesničkách, alebo triafali loptičky do sieťky. Rodičom sa zatiaľ i venovala pri vypisovaní formalít pani zástupkyňa spolu s pani učiteľkou Katarínou Šimunovou. Rodičia si mohli vybrať niektorú z troch ponúkaných kníh s veľkými písmenkami, ktoré si mohli pre deti ihneď zakúpiť ako spomienku na tento významný deň.

Po úvodných formalitách sa deti so svojimi rodičmi po boku rozprávkových bytostí odobrali na samotný zápis do prváckych tried. Tam si ich naše pani učiteľky troška preverili, aby zistili , či sú ozaj schopné nastúpiť do prvej triedy. Mohli povedať básničku, zaspievať pesničku, počítať do 10, ukázať či poznajú farby. Deti boli pri zápise uvoľnené a niektoré predviedli vedomosti, ktoré prekvapili samotné pani učiteľky. Jeden z budúcich prváčikov pri otázke či vie počítať, začal počítať hneď v angličtine. O deti pri zápise sa starali a skúšali ich pani učiteľky Kleinedlerová, Volková, Čermáková, Kubinová , Ivanová a Viktorínová.

Potom si deti s rodičmi mali možnosť pozrieť modernú jazykovú multifunkčnú učebňu. Takúto učebňu má škola aj na druhom stupni. Možnosti tejto učebne aj s IKT tabuľou ochotne predviedol deťom aj rodičom pán učiteľ Milan Hruboš. Deti si mohli túto učebňu a jej možnosti vyskúšať. Škola vo Veľkých Levároch má v súčasnosti štyri interaktívne tabule, z toho jedna je súčasťou materskej školy. Okrem toho je naša škola vybavená aj počítačovou triedou s internetom, prírodopisnou učebňou s rôznymi zaujímavými exponátmi, ale máme i fyzikálnu učebňu a vybavenú učebňu chémie s chemickým laboratóriom. Svoje športové schopnosti deti denne využívajú vo veľkej, alebo menšej telocvični, ktoré sú vybavené rôznym športovým náčiním. Tí, čo majú radi stolný tenis, alebo floorball si ho môžu kedykoľvek zahrať.

Škola sa môže pochváliť aj mnohými krúžkami, ktoré navštevujú takmer všetky deti. Je to napríklad futbalový krúžok, hasičský, tanečný, šachový, basketbalový , cyklistický, krúžok Zdravý životný štýl a mnoho ďalších.
Po prehliadke IKT učebne sa už zapísané deti spolu s rodičmi odobrali späť do vestibulu školy. Tam ich pani učiteľka Zapletalová obdarovala darčekovým balíčkom a pamätným listom. Na záver si deti vybrali „mačku vo vreci“ , farebný balónik či papierovú sovu.

Deti odchádzali zo zápisu veselé, s plnými rúčkami darčekov, očkami rozžiarenými šťastím a preto veríme, že sa v septembri opäť uvidíme. Bolo vidieť, že rodičia odchádzali spokojní a nešetrili slovami chvály na príjemne strávený podvečer. Za tento pekný rozprávkový zápis patrí vďaka všetkým učiteľom, vedeniu školy ako aj našim žiakom, ktorí nám pomáhali.

Svetlana Valachovičová, vychovávateľka ŠKD


.
Toto je čítané

Jáňan Ľuboš Pribila prešiel ako prvý Slovák cestu Via Alpina

V roku 2023 sa Jáňan Ľuboš Pribila zapísal do histórie ako prvý…

BM: Ustekana sobota