Na ceste I/2 je plánovaná veľkoplošná oprava úseku od výjazdu z obce Kúty smer Sekule v km 22,700 až 25,000. Informuje o tom Slovenská správa ciest.

foto archív Záhorí.sk

“Na veľkoplošné opravy ciest bola podpísaná zmluva s tromi združeniami dodávateľov a aktuálne sa v určenom poradí vykonávajú elektronické aukcie na konkrétneho dodávateľa prác,” uvádza riaditeľ SSC Viliam Žák.

Úsek Kúty – Sekule je plánovaný v treťom kole elektronickej aukcie a plánovaná realizácia opravy cesty je v priebehu roka 2022. “V tomto úseku plánujeme zosilnenie krajníc z dôvodu nedostatočnej šírky vozovky, ktorá je 6 m. Na dosiahnutie parametrov cesty I. triedy je potrebné realizovať jej rozšírenie a rekonštrukciu,” dodáva riaditeľ SSC.

Rekonštrukcia daného úseku nie je zatiaľ zaradená v pláne kapitálových výdavkov. “SSC dá požiadavku na jej zaradenie do plánu pre rekonštrukciu,” uzatvára Žák.


.

Labková patrola