V súvislosti s plánovanou rekonštrukciou atletického oválu na štadióne v Zámockom parku sa Malacky budú uchádzať aj o dotáciu Fondu na podporu športu. Návrh na schválenie žiadosti o finančný príspevok schválili mestskí poslanci na ostatnom, marcovom rokovaní.

ilustračné foto

Z Fondu na podporu športu sa mesto môže uchádzať o prostriedky až vo výške 50 percent oprávnených výdavkov. Malacky získali v roku 2020 dotáciu 250.000 eur od Slovenského atletického zväzu. Hľadať ďalšie externé zdroje núti mesto finančná náročnosť obnovy, ktorej predmetom má byť nielen úplná rekonštrukcia 400-metrového atletického oválu so šiestimi dráhami a výstavbou skokanských a vrhačských sektorov, ale tiež kompletná rekonštrukcia futbalového ihriska, súvisiaca s nevyhnutným posunom plochy pri rekonštrukcii atletickej časti štadióna.

Mesto už zverejnilo výzvu na predkladanie ponúk potenciálnych zhotoviteľov rekonštrukcie. Ponuky v súťaži prijíma do konca apríla. Predpokladaná hodnota zákazky je 941.996,29 eura bez DPH.


.
Toto je čítané

Obec Kúty hľadá nájomcu pre rozostavanú stavbu Fitness – relax

Obec Kúty prostredníctvom spoločnosti Obecný podnik s.r.o. vyhlásila obchodnú verejnú súťaž ↵…

20 rokov