Služby prevádzkovania kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov pre mesto Skalica bude zabezpečovať spoločnosť Vepos – Skalica. Vyplýva to zo zverejnených výsledkov vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

ilustračné foto

Víťazná spoločnosť bola zároveň jedinou, ktorá sa do súťaže prihlásila. “Uchádzač splnil všetky požiadavky na predmet zákazky. Keďže bol jediným, predložil aj najnižšiu cenu za prevádzkovanie kompostárne vo výške 597.600 eur s DPH,” informovala výberová komisia v odôvodnení výsledkov. Suma na prevádzkovanie bola vo verejnom obstarávaní predpokladaná vo výške 652.800 eur s DPH.

Mesto s úspešným uchádzačom podpísalo zmluvu na päť rokov, na základe ktorej bude prevádzkovateľovi platiť mesačne 9960 eur s DPH. “Poskytovateľ sa zaväzuje využívať kompostáreň výlučne pre mesto Skalica a nesmie ju využívať na iné účely. Zároveň sa zaväzuje hradiť drobné opravy v sume do 1000 eur bez DPH. Opravy, ktoré túto sumu presiahnu, bude znášať mesto,” píše sa v zverejnenej zmluve.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024