O nakladanie s komunálnym odpadom v meste Skalica mal záujem jediný uchádzač

Mesto Skalica zverejnilo výsledky verejného obstarávania v zákazke s názvom Nakladanie s…

Kompostáreň v Skalici bude prevádzkovať spoločnosť Vepos, bola jediným uchádzačom

Služby prevádzkovania kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov pre mesto Skalica bude zabezpečovať spoločnosť…

Trnavské rádio Tak akorát 2024