Dňa 7. apríla 1945 prelomili popoludní vojská Červenej armády za silnej mínometnej paľby obranu na okraji mesta Senica a vnikli v smere od Surovín do ulíc nášho mesta. Od tohto dňa bolo mesto oslobodené od nepriateľských fašistických vojsk.

Vďační občania na znak úcty osloboditeľským vojskám odhalili viaceré pomníky, pamätníky a pamätné tabule, ktoré sú dnes mementom vojnových udalostí nedávnych čias. Žiaľ, tak ako v uplynulom, ani v tomto roku nám neumožnila neutíchajúca pandémia koronavírusu a s ňou spojené epidemiologicko-bezpečnostné opatrenia uctiť si plnohodnotne, za prítomnosti širokej verejnosti, tento významný deň v histórii nášho mesta.

V stredu 7. apríla, pri príležitosti 76. výročia oslobodenia mesta Senica od fašizmu, okolie sochy Víťazstvo na Námestí oslobodenia v Senici, ako aj pamätníka padlým vojakom na neďalekom cintoríne v Senici postupne zaplnili vence, ktoré v priebehu dňa symbolicky položili predstavitelia mesta, samosprávy, organizácií, občianskych združení, politických strán a hnutí. K tichej spomienke sa pripojili aj podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Pavol Kalman, tajomníčka Oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Senici Ľubica Krištofová, ako aj predstavitelia Oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Senici.

Položením venca a tichou spomienkou vyjadrili predstavitelia vďaku a úctu všetkým, ktorí statočne bojovali a hrdinsky bránili našu krajinu pred nepriateľskými vojskami.

Vzhľadom na aktuálny stav opatrení spojených s pandemickou situáciou plánuje Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci s ďalšími inštitúciami uskutočniť s pripomenutím si oslobodenia nášho mesta od fašizmu prepojené kultúrne podujatia v blízkej budúcnosti. Úprimne veríme, že si aj týmto spôsobom budeme môcť uctiť významné osobnosti a udalosti našej regionálnej histórie bezprostredne sa spájajúce s oslobodením nášho mesta a regiónu spod okov fašizmu.

Mgr. Miroslav Koprla, PhD., Záhorské osvetové stredisko Senica


.

Je ok, ak nie si ok BSK