Súťažná výstava Náhlikova Senica 2021 je otvorená

Tento rok, neskôr a bez vernisáže, bola otvorená výstava 61. ročníka regionálnej súťaže neprofesionálnej…

Tichá spomienka pri príležitosti 76. výročia oslobodenia mesta Senica od fašizmu

Dňa 7. apríla 1945 prelomili popoludní vojská Červenej armády za silnej mínometnej paľby…

Čo vieš o hviezdach: Mladí astronómovia si preverili svoje znalosti v súťaži

Pondelok 22. marec patril mladým astronómom, ktorí si preverili svoje vedomosti v regionálnom kole…

Záhorské osvetové stredisko vyhlásilo 61. ročník fotosúťaže Náhlikova Senica

Dospelým autorom i začínajúcim mladým fotografom je otvorená regionálna súťaž Náhlikova Senica…

ZeZahora jahoda 2021