Vyučovanie prezenčnou formou obnovilo už 46 z 54 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Kraj ubezpečuje, že pri otváraní škôl kladie dôraz na dodržiavanie protipandemických opatrení. Zvyšných osem stredných škôl pokračuje v dištančnom vzdelávaní. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.

ilustračné foto

Podľa predsedu BSK Juraja Drobu ukázalo dištančné vzdelávanie svoje limity. Nie každému žiakovi podľa neho online vyučovanie vyhovuje a nie každá škola ho môže pre svoje odborné vzdelávanie realizovať. “Z dnešných stredoškolákov sa obrazne povedané stala gaučová generácia, ktorá v podstate dvanásť mesiacov nechodila do školy. Je to pre nich istým spôsobom stratený rok,” poznamenal Droba.

Šéf kraja poukazuje na to, že sa narušili každodenné návyky, vzťah k učeniu, sociálne kontakty so spolužiakmi, kamarátmi aj učiteľmi. Pripomína, že sa u žiakov začali prejavovať aj psychické problémy vrátane zdravotných komplikácií. Ide napríklad o obezitu či ťažkosti s chrbticou pre dlhodobé vysedávanie za počítačom. “Na tomto bude potrebné dlhodobo a poctivo pracovať,” zdôraznil Droba.

Prezenčné vyučovanie zatiaľ neobnovilo osem krajských stredných škôl. Najčastejším dôvodom je vysoký počet žiakov na internátoch, respektíve dochádzajúcich z iných okresov. Niektoré školy majú technické problémy, keďže sa v nich realizujú rekonštrukčné práce.

Na základe platného rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa tento týždeň otvárajú prvé stupne základných škôl a končiace ročníky stredných škôl. Zachovaná zostáva možnosť prezenčného učenia pre žiakov ostatných ročníkov v obmedzených skupinách po päť žiakov s jedným učiteľom. Ide o výučbu odborných predmetov, odborný výcvik a individuálne vyučovanie umeleckých predmetov, všetko za dodržania hygienických a protiepidemických opatrení.


.

Osobnosti kraja BSK