Senická radnica v spolupráci s Technickými službami Senica, a. s. v týchto dňoch postupne v meste osádza vonkajšie odpadkové trojité koše na triedený odpad.

foto Senica.sk

„Chceme dať možnosť triediť ľuďom odpad aj na verejných priestranstvách, preto v tejto prvej fáze prostredníctvom Technických služieb Senica osádzame triokoše na desiatich najfrekventovanejších verejných miestach, ako je Námestie oslobodenia, malé námestie, námestíčko na starom sídlisku, v parku pri DAVe, priestor pred poštou, mestským úradom, domom kultúry a pri poliklinike,“ konkretizuje zástupca primátora mesta Filip Lackovič.

Základom vonkajšieho odpadkového trojitého koša je oceľová konštrukcia vykladaná drevenými latami. Jeho súčasťou sú tri vyberateľné pozinkované koše slúžiace na triedený zber papiera, kovov a plastov.

„Jednotlivé koše sú okrem textového označenia, rozlíšené aj farebne. Triedenie by sa tak malo stať jednoduchším a hravým i pre deti, ktoré chceme aj takýmto spôsobom vzdelávať a viesť k separovaniu odpadu,“ dodáva zástupca primátora Senice.

Aprílový termín osádzania triokošov na separovaný zber nie je náhodný, vo štvrtok 22. apríla je Deň Zeme, ktorý si v Senici pripomenieme aj takýmto spôsobom.


.

Osobnosti kraja BSK