Na operačné stredisko KR HaZZ v Trnave bola v nedeľu 6. februára 2011 o 01:37 hod. ohlásená bomba v rodinnom dome v meste Šaštín – Stráže, v okrese Senica.

Na miesto udalosti boli vyslaní traja príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Kútoch s technikou. Po príchode na miesto ohlásenej udalosti bolo zistené, že na mieste udalosti sa nachádza Rýchla zdravotná pomoc a hliadka príslušníkov OO PZ Šaštín.

Veliteľ zásahu po dohode s políciou nariadil vykonať evakuáciu obyvateľov okolitých rodinných domov. Celkom bolo príslušníkmi HaZZ evakuovaných 22 osôb, ktoré boli odovzdané spolu s políciou pracovníkom mesta Šaštín – Stráže, ktorí zabezpečili náhradné ubytovanie.

Ďalej príslušníci HaZZ odpojili rodinný dom od prívodu elektrickej energie a prívodu plynu. Po príchode policajného pyrotechnika bola políciou v rodinnom vykonaná obhliadka, pri ktorej bolo zistené, že v rodinnom dome sa nenachádza žiadne výbušné zariadenie.

Dopravnú situáciu na mieste riešila polícia. Po odovzdaní rodinného domu majiteľke sa jednotka HaZZ vrátila na základňu.

Ivan Peťko


.

BM: Festival Záhrad