Tento rok, neskôr a bez vernisáže, bola otvorená výstava 61. ročníka regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica – Náhlikova Senica 2021.

foto archív Záhorské osvetové stredisko

Toto úvodné regionálne kolo je prvým z troch stupňov 49. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2021. V tomto ročníku vyhlasovateľ súťaže Národné osvetové centrum v Bratislave zmenilo rozsah vekových kategórií, a to skupina autorov do 15 rokov, skupina autorov od 15 do 25 rokov a skupina autorov nad 25 rokov. Zrušená bola kategória multimediálnych prezentácií a vytvorená bola nová kategória s názvom experiment.

Do 61. ročníka regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica – Náhlikova Senica 2021 sa tento rok prihlásilo 24 autorov s celkovým počtom 151 fotografických prác. V skupine autorov do 15 rokov sa prihlásili 2 autori, v skupine od 15 do 25 rokov 1 autorka a v skupine nad 25 rokov 21 autorov. Z celkového počtu bolo 46 čiernobielych fotografií, 48 farebných fotografií, 13 súborov v kategórii cykly a seriály v počte 51 fotografií a v novej kategórii experiment 6 fotografií.

Odborná porota v zložení Mgr. art. Petra Cepková, ArtD., doc. MgA. Jozef Sedlák, umeleckí fotografi a vysokoškolskí pedagógovia z Bratislavy a Mgr. Rudolf Lendel, umelecký fotograf a pedagóg z Bratislavy odborne posúdili a zhodnotili predložené fotografické práce a navrhli udeliť diplomy a ceny, ktoré získali:

V skupine autorov do 15 rokov:

v kategórii čiernobielej fotografie:

Diplom a cenu za:

 1. miesto: Janis Janák, Senica

v kategórii farebnej fotografie:

Diplom a cenu za:

 1. miesto: Tobias Podolský, Senica

V skupine autorov od 15 do 25 rokov:

v kategórii farebnej fotografie:

Diplom a cenu za:

 1. miesto: Zdenka Hamarová, Senica

V skupine autorov nad 25 rokov:

v kategórii čiernobielej fotografie:

Diplom a cenu za:

 1. miesto: Slávka Janáková, Senica
 2. miesto: Natália Bieliková, Senica
 3. miesto: Stanislav Fehér, Skalica
 4. miesto: Zuzana Ignačáková, Senica

Čestné uznanie: Zdenka Cintulová, Holíč; Michal Krištof, Senica; Andrej Perička, Senica; Veronika Zíšková, Senica

v kategórii farebnej fotografie:

Diplom a cenu za:

 1. miesto: Stanislav Fehér, Skalica
 2. miesto: Ľubomír Jarábek, Senica
 3. miesto: Rudolf Podolský, Senica
 4. miesto: Slávka Janáková, Senica

Čestné uznanie: Zuzana Ignačáková, Senica; Andrej Perička, Senica; Elena Šeligová, Senica

V kategórii cykly a seriály:

Diplom a cenu za:

 1. miesto: Ľubomír Jarábek, Senica
 2. miesto: Branislav Mosný, Senica
 3. miesto: Lucia Kuklišová, Senica
 4. miesto: Andrej Perička, Senica

Čestné uznanie: Zdenka Hamarová, Senica; Dominika Kováčová, Senica; Tomáš Tóbik, Senica

V kategórii experiment:

Diplom a cenu za:

 1. miesto: Natália Bieliková, Senica
 2. miesto: Zdenka Hamarová, Senica
 3. miesto: AMI Anna Miľanová, Senica

Odborná porota uskutočnila výber fotografií na výstavu – zostavila výstavnú kolekciu v celkovom počte 70 fotografií od 24 autorov.

„Tvorivý program a myšlienkový rast každého autora/umelca sa ukazuje najmä v tejto komplikovanej dobe ako nevyhnutnosť. Preto je viac než potrebné budovať si svoj vlastný zvnútornený archív predstáv a obrazov skutočnosti, ktorý nebude až do takej výraznej miery závislý na vonkajších okolnostiach, ale práve naopak, bude každého z nás nútiť ísť smerom k novým témam a cieľom, ktoré majú okrem iného najmä katarzný charakter. I keď je z môjho pohľadu citeľné a zároveň absolútne pochopiteľné, že autori akosi „posmutneli“ – ako v témach, tak aj v ich názvoch, verím, že sa práve tvorbou dokážeme preniesť cez všetky prekážky a úskalia, ktoré nám život prináša. Preto by sme všetci mali fotografovať z lásky a bez obmedzení.“ /Mgr. art. Petra Cepková, ArtD. – Fotografia je zmysluplným únikom z reality, príhovor z katalógu Náhlikova Senica 2021/

Organizátorom Náhlikovej Senice 2021 je Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici. Výstava je otvorená od 21. apríla do 21. mája 2021 vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska v Senici. Otvorená je v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hodiny.

 

Tomáš Jurovatý, Záhorské osvetove stredisko v Senici


.

BM: Ustekana sobota