Od veľkých zamestnávateľov na Záhorí počuť dobré správy. Skalický výrobca vykurovacích zariadení hovorí o 15 % náraste výroby a má podobné vyhliadky aj na najbližšie obdobie. Odštartoval tiež nábor nových zamestnancov.

Vnútorná jednotka tepelného čerpadla (na fotke vzadu)

V závode Protherm Production za uplynulý rok vyrobili 706-tisíc zariadení pre vykurovanie a ohrev teplej vody. Ide o medziročný nárast o 92-tisíc produktov. „Aj napriek nepriaznivej situácii sa nám podarilo navýšiť produkciu. Najviac zavážilo, že sme neboli nútení zastaviť výrobu ani na jeden deň,“ zhodnotil Peter Kuba, riaditeľ spoločnosti Protherm Production. Najväčší podiel exportu smeroval do Nemecka, Belgicka, Ruska a Turecka, ale i do exotických krajín, ako je napríklad Alžírsko.

 

Porastú aj tento rok
Spoločnosť tento rok plánuje vyrobiť výrazne viac ako 800-tisíc finálnych produktov, čo (v porovnaní s minulým rokom) predstavuje 15 % nárast výroby. Špecifická situácia síce pretrváva naďalej, firme sa však darí a výroba sa zvyšuje kontinuálne takmer na všetkých výrobných linkách. Závod, ktorý patrí do nemeckého koncernu Vaillant Group, koncom minulého roka zamestnával viac ako 700 zamestnancov. Už v prvých týždňoch tohto roka začal s náborom nových pracovných síl a bude v ňom pokračovať v priebehu celého roka. „So súčasným, plánovaným nárastom produkcie súvisí zhruba stovka nových pracovných pozícií, a to vo všetkých oblastiach výrobného procesu. Počet pracovníkov už priebežne zvyšujeme,“ potvrdila Zuzana Šimonovičová, manažérka pre ľudské zdroje z Protherm Production. Od začiatku roka už prijali 50 uchádzačov o prácu. „Ďalších 50 až 60 pozícií ešte potrebujeme obsadiť,“ dodáva.

Nové projekty vo výrobe
Najväčší nárast dopytu pociťujú u závesných plynových kondenzačných kotlov a elektrických ohrievačov vody. V tomto roku zdvojnásobia množstvo vyrobených prémiových kondenzačných kotlov Vaillant ecoTEC exclusive, pre trhy ako sú Taliansko, Francúzsko a Nemecko.

Na európskych trhoch zaznamenávajú nárast záujmu i tepelné čerpadlá. Na výrobu ich vnútorných (interiérových) jednotiek spoločnosť vybuduje celkom novú, v poradí už druhú výrobnú linku. Takéto rozsiahle zmeny si vyžadujú stavebné úpravy existujúcich výrobných hál, ktoré odštartujú v máji. Plán výroby vnútorných jednotiek tepelných čerpadiel na rok 2021 počíta s produkciou viac ako 35-tisíc kusov. Pre porovnanie, počas predošlého roka ich v Skalici vyrobili vyše 18-tisíc.


.

Trnavské rádio január 2022 zelen