Ekoporadňa o životnom prostredí. Na otázky o životnom prostredí, ochrane prírody a všetkom čo s tým súvisí odpovedá Gbelčan environmentalista RNDr. Peter Brunovský, PhD.

ilustračné foto

→ Keďže bývam v byte a nemáme v okolí kontajner na bioodpad, dávam odpad z kuchyne (šupky od zemiakov) do komunálneho odpadu. Ako by sa to dalo lepšie vyriešiť? Jarmila (Senica)                                    

V začiatku treba povedať, že ľudia ktorí žijú v rodinných domoch majú v tomto smere ľahšie rozhodovanie, ako lepšie a efektívnejšie naložiť s bioodpadom. V byte je predsa len menej miesta a navyše častokrát nie sú ani vhodné podmienky na nejaké riešenia. Avšak vždy existujú cesty, pomocou ktorých sa vieme dopracovať v zaujímavému cieľu. Problematika týkajúca sa bioodpadu neoddeliteľne súvisí s kompostovaním. Vieme si predstaviť kompostér na záhrade, ktorý zhodnocuje biologicky rozložiteľný odpad. Takéto nádoby nato určené ponúkajú možnosti, ako odpad hlavne znižovať a tiež využiť ďalším iným spôsobom.

Túto predstavu si však dokážeme reálne zúžitkovať aj v byte, buď na balkóne alebo v niektorej z miestností. Vieme tak učiniť pomocou vermikompostéra. Je to proces zmeny biologicky rozložiteľného odpadu na výživnejšie hnojivo za prírtomnosti dážďoviek (tzv. kalifornských).

Nato, aby ste mohla začať s vermikompostovaním budete potrebovať:

  • tri nádoby s priliehavým vekom,
  • vŕtačku,
  • orezávací nožík,
  • kalifornské dážďovky,
  • bioodpad,
  • hlinu,
  • kartón,
  • noviny,
  • lístie,
  • vodu.

Ak je správne založený kompost, nezapácha. Pretože dážďovky stíhajú jesť, čo im dáte. Dažďovkám najideálnejšie vyhovuje izbová teplota. Je teda vhodné umiestniť vermikompostér priamo do izby. Dažďovky skonzumujú približne polovicu svojej váhy počas dňa. Ak majú dážďovky dobre vytvorené podmienky, nevylezú z nádoby. Akonálne je tomu inak, mohli by vyschnúť a uhynúť. Vermikompostér nám zabezpečí dva druhy hnojiva, tekuté (čaj) a klasické (čierne hnojivo). Časovo nám vermikompostovanie zaberie iba pár minút za týždeň.

Ku koncu treba ešte podotknúť, že toto ekologické dielo nám dáva opäť dôvod ako šíriť prírodnú osvetu smerom k deťom. Ak by sme ich zasvetili do vermikompostu, naučili by sa zodpovednosti za živé tvory, lepšie by pochopili odpadové hospodárstvo a kolobeh prírody.

Svoje otázky môžete posielať emailom na brunovsky.peter.sevs@gmail.com


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024