V obci Láb na Záhorí plánujú rozšíriť cintorín. Pribudnúť by malo 318 hrobových miest. Vyplýva to zo zámeru, ktorý obec predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).

ilustračné foto

Cintorín budú rozširovať v jeho severnej časti, náklady vyčíslili na 43.000 eur. Dôvodom rozšírenia je naplnenosť súčasnej kapacity, ktorá nevyhovuje aktuálnym potrebám.

Predpokladaný začiatok prác je v septembri 2021, v decembri 2021 by už mala byť nová časť v prevádzke.


.

BM: Ustekana sobota