Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami vyhlásila XXXVI. ročník detskej výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“.

Oproti minulým rokom, vzhľadom na súčasnú situáciu, nastal časový posun celej súťaže o mesiac. Autori tak mohli posielať svoje práce do regionálnych kôl až do konca marca 2021. Inak tomu nebolo ani v našom regióne, kam patria okresy Senica a Skalica. V našom regióne prišlo spolu 126 prác v piatich kategóriách. Odborná porota, ktorej predsedala Mgr. art. Ľudmila Pilná, vybrala po 5 prác v každej kategórii. Tie postupujú do celoslovenského kola, ktoré je naplánované v priebehu mesiaca máj v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove.

Výstavu z prác, ktoré boli zaslané do súťaže, si môžete prísť pozrieť do Záhorského osvetového strediska do 30. mája 2021.

Vyhodnotenie:

I. kategória – materské školy

Farkaš Martin – MŠ Senica, E. P. Kolónia
Grúber David – MŠ Holíč
Herceghová Janka – MŠ Senica, E. P. Komenského
Sládek Jakub – MŠ Senica, L. Novomeského
Trimelová Tereza – MŠ Častkov

II. kategória – 0. – 4. ročník základných škôl

Bôrik Samuel – ZŠ V. P. Tótha, Senica
Filípek David – ZŠ Borský Mikuláš
Havlová Klárka – ZŠ V. P. Tótha, Senica
Samek Teo – ZŠ V. P. Tótha, Senica
Štefková Noemi – ZŠ Borský Mikuláš

III. kategória – 5. – 9. ročník základných škôl

Čomajová Natália – ZŠ V. P. Tótha, Senica
Dvorská Petra – ZŠ Kúty
Húšťavová Soňa – ZŠ Kúty
Kollárová Natália – ZŠ Kúty
Šedivá Monika – ZŠ Borský Mikuláš

IV. kategória – základné umelecké školy, prípravné štúdium ZUŠ a 0. – 4. ročník základných škôl

Chorvatovič Leonard – ZUŠ Senica
Navrátilová Rebeca – ZUŠ Senica
Sameková Marína – ZUŠ Senica
Šedivá Stella – ZUŠ Senica
Volníková Vanesa – ZUŠ Senica

V. kategória – základné umelecké školy – 5. – 9. ročník základných škôl

Čomajová Natália – ZUŠ Senica
Heltová Gabriela – ZUŠ Senica
Štefková Laura – ZUŠ Senica
Švecová Tatiana – ZUŠ Senica
Wágnerová Kristína – ZUŠ Senica

 

Mgr. Nina Gurínová, Záhorské osvetové stredisko v Senici


.

BM: Ustekana sobota