Martin Adam v spoločnosti M&M Personal pracuje na pozícii direct manažéra, ku ktorej sa prepracoval dlhoročnými skúsenosťami v automobilovom priemysle. V rozhovore nám prezradil, čo je náplňou nielen jeho práce, ale aj práce koordinátora, operátora výroby a kontrolóra kvality.

Čo robí direct manažér v spoločnosti M&M Personal?

Spýtali sme sa Martina Adama, čo všetko spadá do jeho dennej agendy. “Náplňou mojej práce je okrem iného vyhľadať klienta, vyjednať podmienky spolupráce, úspešne rozbehnúť projekt a zabehnutý projekt odovzdať koordinátorovi. Koordinátor mi následne reportuje stav projektu a ja dohliadam na dodržiavanie dohodnutých podmienok,” opisuje svoju prácu M. Adam.

Z operátora vo výrobe na riadiacu pozíciu v M&M Personal 

“Po strednej škole som nastúpil do českej automobilky ako operátor výroby. Postupne som sa behom 15 rokov vypracoval od operátorských pozícií cez technika výroby, procesného inžiniera, inžiniera kvality až po audítora a osobu zodpovednú za bezpečnosť produktov, každá jedna pracovná skúsenosť ma posúvala ďalej a dovolila mi spoznať rôzne systémy nielen zákazníkov, ale aj dodávateľov v celom reťazci. Pri prvom stretnutí s našim konateľom Marekom Ružičkom a pri našom prvom rozhovore mi predstavil svoju víziu podnikania, že veci sa dajú robiť aj inak a férovejšie. A to je presne to, čo mi chýbalo v predchádzajúcich zamestnaniach, nakoľko politika spoločnosti M&M Personal sa nemusí riadiť korporátnymi nariadeniami písanými niekde na druhom konci sveta,” dodáva Martin Adam.

rework

V rámci svojej pozície úzko komunikuje s koordinátormi

Martin nám prezradil, čo je náplňou práce samotného koordinátora, operátora výroby, ale aj kontorlóra kvality. “Aj napriek tomu, že každý náš projekt je veľmi individuálny a šitý na mieru pre zákazníka. Úlohou našich koordinátorov je posyktovať full service, pre spokojnosť zákazníkov, ale aj pracovníkov. Prvou úlohou koordinátora pre zabezpečenie projektu je v spolupráci s HR oddelením vybrať tých správnych uchádzačov vždy pre konkrétny projekt. Druhou úlohou koordinátora je, aby pracovníci mali zabezpečené všetko potrebné pre prácu (dokumentáciu, oblečenie a napríklad špecifické náradie). Ďalšou a zároveň najhlavnejšou úlohou koordinátora je denná starostlivosť o zákazníka a zisťovanie a zaisťovanie jeho potrieb,” vysvetľuje M. Adam.

Operátor výroby alebo kontorlór kvality. V M&M si môžete vybrať

“Vo všeobecnosti to môžeme rozdeliť na dve skupiny, a to sú operátor výroby a kontrolór kvality. Človek, ktorý sa uchádza o prácu operátora výroby môže prísť do styku s rôznymi typmi zákzaníkov a výrobných liniek, napr. od výroby vykurovacích zariadení, až po výrobu hybridných batérií. Operátor výroby môže pracovať na jednoduchších pozíciách, kde napríklad len zakladá diely do stroja, ktorý s ním ďalej pracuje, až po zložitejšie operácie, kde napríklad montuje jednotlivé diely do zložitejších celkov na základe pracovného postupu. Človeku, ktorý sa uchádza o pozíciu kontrolóra kvality môžu rukami prejsť rôzne typy jednotlivých dielov či už surové konštrukčné prvky automobilov, diely interiérov áut, lakované diely, ale aj diely z uhlíkových vlákien, ktoré sa dodávajú pre športové super autá, ale aj letecký priemysel,” hovorí direct manažér Martin Adam.

“Pracovníci na pozícii kontrolóra kvality môžu vykonávať kontrolu na dieloch s jednoduchými vizuálnymi chybami napríklad prítomnosť škrabanca až po zložitévizuálne kontroly  lakovaných a pohľadových dielov v automobilovom priemysle, ktoré sa zase musia riadiť presne definovanými špecifikami konkrétneho zákazníka.  Operátorské pozície zabezpečujeme v M&M Personal PA (personálna agentúra) a kontrolu kvality zabezpečujme cez M&M Personal s.r.o. Ak príde požiadavka od zákazníka, spoločne si s našim tímom určíme postup, ako čo najefektívnejšie splniť danú požiadavku zákazníka. Prerozdelíme si úlohy a na základe akčného plánu a časového harmonogramu si vzájomne kontrolujeme plnenie úloh. A práve vďaka tomu dokážeme predísť zbytočným chybám,” upresňuje M. Adam.

sorting

Profesný rast V M&M Personal

“Aj v našej spoločnosti je možné dostať sa z pozície operátora výroby na riadiacu pozíciu, a to usilovnou prácou a vlastnými schopnosťami. Živým príkladom je náš kolega, ktorý k nám do M&M Personal nastúpil ako operátor výroby a momentálne koordinuje 40 ľudí na projekte v Dunajskej Strede,”  dodáva nakoniec Martin Adam, direct manažér.

V prípade, ak hľadáte stabilnú a dlhodobú prácu, pridajte sa k nám

Byť súčasťou stabilného tímu spoločonosti M&M Personal môžete byť aj vy. Pre viac otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky na čísle +421 948 450 300 alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.
Kontakt: 
webová stránka | Facebook | Instagram | +421 948 450 300 

.
Toto je čítané

Poistenie auta: Kryje aj krádež auta?

Každý motorista vie, že jedna z najhorších vecí, ktorá sa s autom môže stať,…

BM: Ustekana sobota