Gymnázium v Malackách uspelo v medzinárodnej súťaži Schülerwettbewerb – Stretnutie s východnou Európou. Žiačky Nicola Héviziová, Sarah Martinkovýchová a Natália Tydlitátová skončili so svojím projektom EXILOVÁ LITERATÚRA – ZAKÁZANÁ, VYKÁZANÁ, SPÁLENÁ na 2. mieste. Úlohou súťažiacich bolo predstaviť spisovateľa, ktorý musel z politických príčin emigrovať z vlasti.

Voľba dievčat padla na Irenu Brežnú, úspešnú slovenskú autorku žijúcu vo Švajčiarsku. Rodáčka z Bratislavy prežila svoje detstvo v Trenčíne u starých rodičov, kam sa jej rodičia uchýlili po Akcii B. V rámci nej komunistický režim vysťahoval „nespoľahlivých“ obyvateľov z veľkých miest. Otec Ireny Brežnej bol síce právnikom a advokátom, avšak musel pracovať ako stavebný robotník. Jej matka za prípravu úteku do Švédska strávila rok vo väzení. Po sovietskej invázii v roku 1968 Irena Brežná emigrovala aj s rodičmi do Švajčiarska.

Gymnazistky začali na projekte začali pracovať už v októbri počas online podujatia k medzinárodnému dňu knižníc, kde predstavili život a dielo autorky. Zmapovali ohlas jej tvorby, nezabudli na Akciu B a vybrané úryvky z jej diel sa čítali formou reťazového čítania. Podarilo sa im skontaktovať priamo s autorkou, ktorá odpovedala na ich otázky.  Jej život a tvorbu spracovali do desaťminútového videa a vyrobili doplnkové predmety na ilustráciu doby, v ktorej Irena Brežná pred svojou emigráciou žila.

Medzinárodná súťaž Schülerwettbewerb – Stretnutie s východnou Európou má 60-ročnú tradíciu. Každoročne ju organizuje ministerstvo kultúry, vedy, školstva a vzdelávania Spolkovej republiky Severné Porýnie – Vestfálsko. Študenti malackého gymnázia sa do súťaže zapájajú už niekoľko rokov. Ich projekty sa každoročne umiestňujú na popredných priečkach a v minulosti už získali aj hlavnú  cenu súťaže.  Vedúcou projektu je Mgr. Denisa Pochylá Kečkéšová.

Gymnázium Malacky


.

Osobnosti kraja BSK