Do zbierok Záhorského múzea, ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj (TTSK), pribudla cenná kolekcia západoslovenských džbankárskych výrobkov. Informovalo o tom múzeum na sociálnej sieti.

foto Róbert Svíba, archív Záhorské múzeum

Kolekcia pochádza zo súkromnej zbierky etnografa a archeológa Jiřího Pajera zo Strážnice. “Pozostáva z 38 fajansových produktov, ktoré tvoria nižšie bruškaté džbánky, väčšie džbány s pyštekom, džbány typu sova, čepáky, hlbšie veľké misy a taniere. Keramické výrobky sú ukážkami tzv. posthabánskej fajansovej produkcie prevažne z druhej polovice 19. storočia,” informuje múzeum.

Hodnota kolekcie spočíva okrem rozmanitosti a zachovaného stavu predmetov aj v širokom zábere identifikovaných lokalít pôvodu cez Boleráz, Dechtice, Košolnú, Modru, Malacky až po Veľké Leváre. “Najväčší počet výrobkov pochádza z Dechtíc, pričom odkazuje na viacerých majstrov, ako sú napríklad Ján Konečný, Ján Tomašovič a Ján Odler z Dechtíc či František Schulz z Malaciek,” uviedlo múzeum.

Dekorované sú prevažne modrým alebo modro-zeleným rastlinným ornamentom na bielej podkladovej glazúre. Na viacerých z nich sa nachádzajú vročenia alebo ich kombinácia s celými menami.


.

Osobnosti kraja BSK