ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT BUDOV A ENERGETICKÝ AUDIT Vám vypracujeme s garanciou najnižších cien.
Energetický certifikát budov je povinný, v zmysle platnej legislatívy SR (Z.z. 555/2005, vyhláška č. 625/2006, novela 311/2009).

  1. pri dokončení budovy (… ako doklad kolaudačného konania)
  2. pri významnej obnove existujúcej budovy (… pri zateplení budovy, prístavbe, nadstavbe)
  3. pri predaji budovy
  4. pri registrovanom prenájme

Platnosť certifi­kátu je najviac 10 rokov. Jeho platnosť skončí skôr, ak boli vy­konané stavebné úpravy budo­vy, ktoré majú vplyv na jej energe­tickú hospodárnosť.

Ak nám prepošlete konkurenčnú ponuku, tak Vám cenu znížime o 10 Eúr.

Všetky informácie a poradentvo v tejto oblasti poskytujeme zdarma.

Kontakt:
Ing. Veronika Dudášová
tel. č. +421 911 111 121,
e-mail: vhajdin@gmail.com ,alebo info@slovholding.sk,
www.slovholding.sk

PR


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024