V piatok (11.6.) sa uskutočnila v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici prezentácia filmovej reportáže a reportážnych fotografií dvojice vojnových reportérov z cesty po Náhornom Karabachu. Juraj Mravec starší, novinár, publicista a reportér, spolu so synom Jurajom Mravcom mladším, fotografom, kameramanom a režisérom, sa s prítomným publikom podelili o svoje autentické skúsenosti a zážitky z nakrúcania reportáže vo vojnou zmietanej zóne Náhorný Karabach.

Náhorný Karabach, plným názvom Náhorná karabašská republika, je medzinárodným spoločenstvom zatiaľ neuznaný štát v juhozápadnom Azerbajdžane, v ktorom prevažnú časť obyvateľstva tvoria Arméni a ktorý je pod vojenskou kontrolou Arménska, pričom len malú časť územia Náhorného Karabachu kontroluje azerbajdžanská armáda. Nezávislosť republiky od Azerbajdžanu vyhlásili dňa 2. septembra 1991, ale dodnes nebola oficiálne uznaná žiadnym štátom sveta. Arménsko a Azerbajdžan vedú o túto oblasť vzájomný dlhodobý spor, ktorý vyústil v deväťdesiatych rokoch minulého storočia v krvavý vojnový konflikt.

Dňa 27. septembra 2020 sa tam začal ďalší významný ozbrojený konflikt, v ktorom Azerbajdžan podporovalo Turecko a Náhornú karabašskú republiku zasa Arménsko. Boje o Náhorný Karabach trvali do 10. novembra 2020, pričom Azerbajdžan obsadil najmä dve strategicky významné mestá – Šušu a Stepanakert, čo prinútilo Arménsko kapitulovať. Konflikt napokon vyústil do prímeria a podpísania trojstrannej dohody medzi Azerbajdžanom, Arménskom a Ruskom.

V súčasnosti panuje medzi Arménskom a Azerbajdžanom prímerie, avšak ani medzinárodné rokovania v uplynulých obdobiach nezmenili nič na situácii, že Azerbajdžan požaduje opustenie Arménmi okupovaných území a Arménsko zasa uznanie nezávislosti Náhorného Karabachu.

Práve tento národnostný konflikt sa stal reportérskej dvojici námetom pre spracovanie vojnovej reportáže, ktorá mapuje inkriminované obdobie na prelome mesiacov októbra a novembra 2020. Pohľadom optiky kamery a fotoaparátu zachytáva reportáž autentické ľudské príbehy a výpovede, prostredníctvom ktorých ponúka divákovi bezprostredný a objektívny pohľad na vojnové zločiny, neprávosť i utrpenie tamojšieho civilného obyvateľstva, zapríčinené bojmi o zónu Náhorného Karabachu.

Kultúrne podujatie organizačne zabezpečili Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici.

Mgr. Miroslav Koprla, PhD., Záhorské osvetové stredisko Senica


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024