V stredu (16.6.) sa na cykloceste do Adamova stalo nepríjemné zranenie istému chlapcovi. Žiak Leon Daniel so súrodencom a babkou išli náhodou okolo a zareagovali okamžite, pričom Leon sa zachoval statočne a nebojácne.

Foto: Facebook ZŠ Gbely

V stredu (16.6.) sa žiak 4.B Leon Daniel stal svedkom ťažkého úrazu mladého chlapca. Na cyklotrase smerom od Adamovských jazier s babkou počuli už z diaľky veľký krik. Na zemi ležal mladý chlapec s otvorenou zlomeninou. Úraz si spôsobil pri zostupovaní zo skateboardu.

Leon s babkou a mladším bratom Viktorom zachovali duchaprítomnosť a mladému chlapcovi Erikovi do príchodu záchranárov pomáhali. Leonova babka chladila chlapcovu hlavu vodou a upokojovala zraneného chlapca a jeho sesternicu, ktorá bola v šoku.

Leon svojou šiltovkou odháňal od zraneného komáre a muchy, aby sa mu do rany nezaniesla infekcia. Po príchode záchranárov jeho pomoc neskončila. Záchranári Leona požiadali o držanie infúzie, pokiaľ zranenému poskytovali prvú pomoc. Štvrták Leon bol ochotný pomôcť aj v tejto chvíli.

Po ošetrení sa vyjadril: „Baby, mám hrejivý pocit, že som mohol pomôcť.“ Neviem koľko detí, hoci za prítomnosti babky, by sa takto zachovalo. Pre mňa a našu triedu 4.B je Leon ozajstný hrdina.

Udalosť opísala Leonova triedna učiteľka Ž.Valachovičová.

P.S. Aj ja mám hrejivý pocit, že som mohla tak skvelého chlapca ako je Leon spoznať.

Veľmi chválime, sme na vás hrdí.


.

INAT Rezanie laserom