Mesto Šaštín-Stráže odovzdalo do užívania novú cyklotrasu o celkovej dĺžke 3,5 kilometra. Informovalo o tom mesto na webovej stránke.

Ilustračný obrázok

Mesto spoločne so slovenskou obcou Prietržka a českým partnerom obcou Prušánky realizovalo projekt Spoznaj prihraničné kultúrne dedičstvá na bicykli – od šaštínskej baziliky k Nechorám v rámci operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020.

Projekt prispeje k prístupnosti pamiatok v rámci nemotorovej dopravy, podporí poznanie spoločného kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničnej oblasti. “Prioritou je zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu,” informovalo mesto.

Cieľom projektu je rozvoj cykloturistiky prostredníctvom výstavby a rekonštrukcie cyklotrás spadajúcich do prihraničnej oblasti regiónu Horného Záhoria a Podluží.

Samotná cyklotrasa v meste Šaštín-Stráže je vybudovaná od Baziliky Sedembolestnej Panny Márie z miesta napojenia kultúrnej pamiatky a areálu kláštora na cyklotrasu popri rieke Myjava v rámci katastra mesta v dĺžke takmer 3,5 kilometra. Celkovo všetky tri obce vybudujú cyklotrasy v dĺžke viac ako šesť kilometrov s plánovaným rozpočtom vo výške 824.363,88 eura.


.

Záhorácke rádio 2023