Zelený most na diaľnici D2 v Moravskom Svätom Jáne (lokalita Dúbrava) je stavbou v rámci projektu AKK Basic ( AKK – Alpsko Karpatský koridor) s cieľom vybudovať efektívny priechod pre migrujúcu zver ponad diaľnicu D2 a zamedziť tak prenikaniu zvierat na teleso diaľnice, kde dochádza k stretom s motorovými vozidlami s následným úmrtím živočíchov.

Zelený most je navrhovaný v dvoch variantoch cca 300 m západne (smer Závod) od Lakšárskeho potoku. Národná diaľničná spoločnosť počíta so začiatkom výstavby v roku 2012. Výstavba mosta by mala trvať jeden rok, počas ktorého bude dočasne obmedzená cestná premávka na diaľnici D2. Po dokončení mostu bude v okolí jedného kilometra zákaz poľovania.

Pôjde o rámový železobetónový most s podperou v strednom deliacom páse diaľnice. Dĺžka premostenia je 37,5 m a šírka 86,2 m.

Lokalita pri Moravskom Svätom Jáne bola vybraná zo štúdie uskutočniteľnosti (Ekodukt Záhorie). Doporučené boli lokalita pri Moravskom Svätom Jáne, Závode a Plaveckom Štvrtku. Lokalita Závod bola vylúčená, nakoľko hrozí možnosť budúceho oplotenia vojenského výcvikového priestoru. Nad obcou Lozorno (lokalita pri Plaveckom Štvrtku) sa nachádzajú priemyselné parky.

Navrhovaný ekodukt (zelený most) bude mať pozitívny vplyv na prepojenosť európskeho migračného koridoru Alpy – Karpaty. Očakáva sa prepojenie slovenských populácií cieľových skupín živočíchov na rakúske.

Zver zapríčiní ročne až 41 dopravných nehôd
Za sledované obdobie rokov 2002-2006 došlo v na Záhorí spolu k 205 dopravným nehodám na diaľnici D2. Z toho nehodu zapríčinilo 7 bažantov, 79 sŕn, 31 psov, 8 líšok, 74 diviakov, 3 zajacov, 2 jelene a 1 mačka. Najhoršou lokalitou je úsek medzi Moravským Svätým Jánom a Závodmi, kde prišlo v sledovanom období až k 32 dopravným nehodám.


.

Lapková patrola