Nivy riek Morava a Dyje patria k najvýznamnejším mokradiam v strednej Európe. V oblasti trojhraničia Rakúsko-Slovensko-Česko tvoria nivy Moravy a Dyje spoločne s nivami Dunaja cca 60 tisíc hektárov mokradí medzinárodného významu, ktorá je spolu s plochami na Slovensku a v Česku uvádzaná ako trilaterálna oblasť “Ramsar”. Ramsar je označenie medzinárodnej dohody o ochrane mokradí uzatvorenej v iránskom meste Ramsar v roku 1971.

Úlohou spoločného rakúsko-slovenského projektu „Ramsar-SKAT“ je realizovať opatrenia s cieľom chrániť prírodné prostredie v nivách riek Morava a Dyje a vo vybraných miestach ponúkať prírodné zážitky návštevníkom a udržovať biodiverzitu.

Ramsar centrum v mestečku Schrems, Rakúsko

Jednou z úloh projektu je aj vybudovanie eko-turistickej ponuky pre návštevníkov (Ramsar centrum). Rakúska obec Hohenau by podľa posledných informácií mohla byť miestom, kde by sa vybudovalo Ramsar-Centrum. Ako povedal starosta Hohenau Robert Freitag na stránke obce Hohenau “Vybudované Ramsar-Centrum v Hohenau by mohlo byť pilierom cestovného ruchu pre celú oblasť. Zároveň by vytvorila prístupné miesto k mokradiam bez toho aby boli ohrozené.” Návštevníci by si na jednom mieste mohli pozrieť život v nivách riek Morava a Dyje.

Ramsar centrum v mestečku Schrems, Rakúsko


Rieky bez hraníc – projekty na riekach Morava a Dyje
V rakúskom mestečku Dürnkru sa 9. marca uskutoční trilaterálne stretnutie na tému Morava a Dyje. Jedným z bodov daného stretnutia je predstavenie projektu Ramsar-SKAT.
Projekt Ramsar-SKAT je podporovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, rakúskeho ministerstva životného prostredia a Úradu krajinskej vlády Dolného Rakúska/oddelenie ochrany prírody.


.

BM: Ustekana sobota