Primátorka mesta Skalica Anna Mierna spolu s prednostom mestského úradu Dušanom Vavrincom odovzdali oficiálne osvedčenie Andrei  Kucharicovej o nástupe na uvoľnený mandát poslanca mestského zastupiteľstva. Informovalo o tom mesto na sociálnej sieti.

foto FB Mesto Skalica

Kucharicova získala mandát ako náhradníčka po tom, ako zanikol 10. júna mandát poslancovi Františkovi Kadlečíkovi. “Ako náhradník nastupuje kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom mandát zanikol,” uviedlo mesto. V tomto prípade ide o piaty volebný obvod.

“Keďže je náhradníčka zamestnankyňou Mestského úradu v Skalici, čaká sa na jej vyjadrenie o prijatí alebo odmietnutí ponuky o nástupníctve,” doplnilo mesto na sociálnej sieti.


.

Lapková patrola