Výstavba cyklomagistrál patrí medzi priority trnavskej župy v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky. Tromi nosnými v Trnavskom kraji sú moravská, vážska a malodunajská.

Eurovelo 13 v Moravskom Svätom Jáne

“Nedávno nám boli schválené dva cezhraničné eurofondové projekty výstavby úsekov Moravskej cyklomagistrály, ktorá bude mať celkovo takmer 50 km,” informuje Záhorí.sk Katarína Pavlíčková z Úradu TTSK.

Prvým je úsek od Baťovho kanála po Malú vodnú elektráreň Holíč v dĺžke 6,2 km v celkovej hodnote takmer 1 mil. eur. Druhým je úsek Eurovelo 13 od hranice s Rakúskom po obec Brodské v dĺžke viac ako 8,1 km a v hodnote takmer 1,2 mil. eur.

Aktuálne finalizujeme proces aktualizácie projektovej dokumentácie. Následne pristúpime k podpisu nájomných zmlúv na pozemky vo vlastníctve Slovenského vodohospodárskeho podniku a predloženiu kompletnej dokumentácia na kontrolu riadiacemu orgánu,” dodáva Katarína Pavlíčková.

Po podpise zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a úspešnom ukončení verejného obstarávania počítajú so začiatkom výstavby na jeseň tohto roka. Cyklistom by sme mohli úseky odovzdať do užívania už na budúci rok.

Viac o téme: Cyklotrasy na Záhorí


.
Toto je čítané

Skalica získala dotáciu takmer 700-tisíc eur na nové cyklotrasy

Mesto Skalica získalo dotáciu 688 116 eur z programu Interreg SK-CZ 2021-2027…

BM: Ustekana sobota