Vo štvrtok (24.6.) zasiahla neďalekú Moravu prírodná katastrofa, ktorá si vyžiadala rozsiahle škody na majetku, zdraví, a žiaľ, i životoch našich susedov.

Lužice na Hodonínsku Foto: Martin Sekanina

Hneď ako sme sa o tomto nešťastí dozvedeli, bol prostredníctvom predsedu ZMO Záhorie poslaný zástupcom moravských obcí list s ponukou okamžitej pomoci. Počas celého víkendu spolu starostovia a primátori českej a slovenskej strany intenzívne komunikovali. Zo slovenskej strany odišlo niekoľko áut s tou najpotrebnejšou pomocou či už vo forme vody, potravín, ale najmä strešných plachiet, klincov, a elektrocentrál.

Dnes sa uskutočnilo zasadnutie zástupcov postihnutých a okolitých miest a obcí, kde bol prijatý harmonogram prác tak, aby pomoc bola koordinovaná. Zároveň sa dohodlo na rozdelení pomoci podľa regiónov – Hodonín bude koordinovať pomoc pre Mikulčice, Lužice a samotný Hodonín a Břeclav pre Hrušky a Moravskú Novú Ves.

Hneď po tomto zasadnutí prebehlo stretnutie povereného zástupcu ZMO Záhorie a starostov moravských obcí Hrušky a Tvrdonice, kde bola prejednaná cielená forma pomoci postihnutým obciam a tiež územné rozdelenie – na Slovensku bude pomoc pre Mikulčice, Lužice a Hodonín koordinovať okres Skalica a Myjava pre Hrušky a Moravskú Novú Ves okres Senica a Malacky.

Kostol v Hruškách, Foto: Martin Sekanina

Zároveň boli dohodnuté tri formy pomoci:

 1. Finančná – prostredníctvom zbierky na Darujme.cz alebo priamo na transparentné čísla účtov postihnutých obcí. Pri poskytovaní finančnej pomoci si dajte pozor na rôzne podvody.
 2. Krátkodobá materiálna zbierka – do štvrtka (1.7.) prebehne zbierka vecí, ktoré momentálne v postihnutých oblastiach chýbajú najviac a to najmä:
 • autolekárničky
 • dezinfekčné prostriedky na rany (typu Dettol)
 • krémy po opaľovaní (Panthenol)
 • repelenty
 • pokrývky hlavy (šiltovky)
 • predlžovačky (najmä bubnové)
 • elektrocentrály, powerbanky (NABITÉ)
 • baterky, lampáše, svietidlá, čelovky
 • batérie do bateriek a svietidiel
 • plastové misky a lyžičky
 • lieky proti úpalu
 • energetické nápoje a nealko pivá

Tieto budú následne vo štvrtok zavezené do Tvrdoníc, resp do Hodonína, odkiaľ budú rozdistribuované do jednotlivých obcí, prípadne do konkrétnych domácností.

 1. Dlhodobá materiálna zbierka (stavebný materiál):
 • strešné laty
 • strešné fólie
 • krytina
 • klince

Zbierka stavebného materiálu bude prebiehať dlhšie a slovenské obce ju budú realizovať v kooperácii. Zoznam potrebného materiálu bude priebežne dopĺňaný podľa potrieb českej strany.

Dobrovoľnící – momentálne majú na českej strane dobrovoľníkov dostatok. V prípade, že ich je prebytok a prichádzajú nekoordinovane, vzniká veľký chaos, úrazy a podobne, preto prosíme všetkých, ktorí chcú pomáhať svojou prácou, aby sa vopred zaregistrovali a dohodli na dobrovoľníckom centre (kontakt doplníme), prípadne sa dohodli s konkrétnou rodinou.

Občanom odporúčame sledovať FB stránky jednotlivých postihnutých obcí a miest, kde budú pravidelne aktualizované požiadavky na materiálnu či dobrovoľnícku pomoc.

Na záver by sme chceli touto cestou poprosiť občanov, aby si uvedomili, že táto situácia je behom na dlhú trať. Potrvá dlhé mesiace, kým odstránia všetky škody a kým sa život v postihnutých obciach dostane zase ako – tak do normálu. Nevyčerpajme si preto všetky svoje sily hneď a naraz. Naša pomoc, či už materiálna alebo fyzická,  bude potrebná ešte dlhú dobu a len ak si svoje sily rozložíme, dokážeme byť v maximálne možnej miere nápomocní.


.

INAT Rezanie laserom