Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vytvoril podmienky, aby mohol finančne stimulovať príchod nových lekárov a pedagógov na uvoľnené miesta v regióne, má však záujem naďalej podporovať aj žiakov stredných škôl na duálnom vzdelávaní. O krokoch rozhodlo pondelkové zasadnutie krajského zastupiteľstva.

foto TTSK

Počas školského roka nebude uhrádzať podľa príslušného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) žiadny poplatok za ubytovanie na internáte každý študent strednej školy, ktorý je zapojený do systému duálneho vzdelávania a má uzatvorenú učebnú zmluvu. „Od septembra tak zavedieme ďalšiu časť výhod pre študentov duálneho vzdelávania, ktorá už pozostáva zo štipendií a bezplatného cestovania,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.

V nasledujúcom školskom roku to bude mať dosah na rozpočet zhruba 7500 eur, v ďalších rokoch potom podľa jeho slov ešte viac. Okrem týchto študentov budú mať rovnako ubytovanie zadarmo žiaci 1. a 2. ročníkov nedostatočne obsadených učebných alebo študijných odborov, ako sú murár, mäsiar, tesár a ďalšie.

Poslanci schválili aj VZN o poskytovaní finančného príspevku na bývanie pre špecifické skupiny z rozpočtu TTSK. Rieši otázku prilákania nových pracovníkov vykonávajúcich všeobecne prospešné služby v prospech občanov kraja. Žiadateľmi o 150 eur mesačne ako príspevok na bývanie môžu byť začínajúci učitelia, majstri odborného výcviku či všeobecní lekári, ktorí budú vykonávať svoju prax v regióne. V oboch prípadoch bude príspevok vyplácaný počas jedného kalendárneho roka.


.
Toto je čítané

Polícia hľadá 36-ročného Milana z Holíča

Policajti pátrajú po nezvestnom, 36 ročnom Milanovi Verešovi z mesta Holíč. Mladý…

BM: Ustekana sobota