Vysvedčenia sú rozdané, prázdniny sú v plnom prúde. Školský rok bol náročný pre všetkých – žiakov, pedagógov i rodičov. Aj preto sú prázdniny či dovolenky pre všetkých viac ako zaslúžené. Vyučovanie v školskom roku 2021/2022 sa začne vo štvrtok 2. septembra.

Foto: Stanislav Osuský

Koronavírus zásadným spôsobom ovplyvnil druhý školský rok po sebe. Žiaci síce v septembri 2020 nastúpili do škôl, avšak už po pár týždňoch sa ich brány zatvorili. Výučba musela opäť prejsť z prezenčnej do dištančnej formy.

Dištančné vzdelávanie v Malackách sa skončilo koncom februára, keď sa najskôr otvoril I. stupeň základných škôl, I. stupeň individuálneho štúdia Základnej umeleckej školy (bez spevu a dychových nástrojov) a všetkých šesť pracovísk materskej školy. Vyššie ročníky a stredné školy sa vracali do lavíc postupne. Ani to však ešte neznamenalo návrat k normálu, práve naopak. Priamo v školách  vznikli odberné miesta na testovanie, museli sa predkladať certifikáty či čestné vyhlásenia.

„Skončil sa druhý komplikovaný školský rok, aký kedy bol. Odrazil sa aj v živote našej školy. Žiaci sa premiestnili zo školských lavíc do svojich domácností. Pri dištančnom vzdelávaní žiaci 2. stupňa strávili šesť mesiacov, teda viac ako polovicu školského roka. Korona nás obrala o veľa obľúbených akcií. Neuskutočnil sa vianočný jarmok, školský ples, neboli žiadne športové akcie, niektoré súťaže prebehli len online. Napriek tomu sme ocenili 72 žiakov, víťazov okresných kôl, úspešných v kraji a v celoslovenských súťažiach. Školský rok sme skončili bez školskej akadémie. Dúfame, že ten budúci už bude lepší a normálny,“ zhodnotili uplynulé mesiace pedagogičky Základnej školy na Štúrovej ulici. Veľmi podobne to vyzeralo aj na ďalších školách.

Prázdninové mesiace využijú školy nielen na oddych svojich zamestnancov. Je to čas na väčšie či menšie opravy, maľovanie tried a prípravu školských areálov na september.

Materská škola síce nemá prázdniny, avšak v lete bude fungovať v obmedzenom režime. Počas júla sú otvorené pracoviská Bernolákova a Hviezdoslavova, počas augusta bude otvorené pracovisko Rakárenská. Leto sa využije na čistenie priestorov a dezinfekciu hračiek.

Ľubica Pilzová, foto: Stanislav Osuský


.

BM: Festival Záhrad