V prvom polroku 2021 celkovo 260 nasadení dobrovoľníkov v teréne a vykonaných viac ako 7500 hodín.

O občianskom združení Dobrovoľná civilná ochrana sme písali už pred časom. No ich nasadenie stojí za ďalší článok a pripomenutie si, že na Záhorí pôsobí unikát spomedzi organizácii na našom území, ktoré vykonáva dobrovoľnícke činnosti v teréne zamerané primárne na dobrovoľníctvo v civilnej ochrane obyvateľstva.

Pri pôsobení v teréne v prvom polroku 2021 vykonali dobrovoľníci z Dobrovoľnej civilnej ochrany v rámci územia SR viac ako 7500 hodín v teréne. Nepomáhali avšak len na našom území, pomáhali niekoľko krát aj u našich susedov pri riešení odstraňovaní následkov tornáda v oblasti Morava. Medzi činnosti civilnej ochrany obyvateľstva patrí aj vykonávanie proti biologických opatrení, medzi tieto činnosti patrí aj dezinfekcia priestorov ktoré boli a sú vykonávané nezištne. Najčastejšie sa jednalo o priestor školských, mimoškolských, sociálnych a iných verejne prospešných priestorov spolu s priestormi hasičských staníc a hasičskej techniky, či priestorov staníc Policajného zboru.

Druhou najčastejšou činnosťou sú edukačné aktivity pre deti z rôznych základných škôl a detských táborov.  Edukácia formou ukážky a didaktických hier má hlavné zameranie na poskytovanie prvej pomoci, interaktívne podaného správneho umývania rúk a mnoho mnoho ďalšieho. Aby sa tak deti mohli vzdelávať v dôležitých oblastiach potrebných v živote, súčasne získavajú vzťah k zložkám, ktoré či už na dobrovoľnej alebo profesionálnej báze pomáhajú v teréne pri ochrane života, zdravia a majetku obyvateľov.

Pri postupnom uvoľňovaní opatrení sa však podarilo nájsť priestor aj na vykonávanie cvičení, kde sa dobrovoľníci vzdelávali, aby tak mohli poskytnúť lepšiu pomoc v teréne. Postupným zavádzaním vedomostného základu dobrovoľníkov začali vykonávať zdravotné cvičenia, cvičenia so zameraním na rádio chemickú a biologickú ochranu, či topografiu, alebo nácviky pátrania po nezvestných osobách.

Ak by ste sa chceli stať dobrovoľníkom civilnej ochrany je potrebné splniť všeobecné podmienky na vstup, teda mať vek min. 18 rokov, mať čistý register trestov, byť zdravotne v poriadku a mať trvalý či prechodný pobyt na našom území. Následne je potrebné vykonať osobný pohovor so zástupcom dobrovoľníkov.


.

Lapková patrola