Bratislavský samosprávny kraj (BSK) otvára možnosť navrhnúť výnimočné osobnosti na získanie ocenení za rok 2021. Nominácie môžu podať obyvatelia kraja, občianske združenia či iné organizácie so sídlom v Bratislavskom kraji. Uzávierka návrhov na kandidátov je 20. septembra.

„Som presvedčený o tom, že v žiadnom inom kraji nenájdete také množstvo osobností, ktoré skvalitňujú život obyvateľov a robia náš kraj krajším. Je pre mňa úžasné vidieť, koľko zaujímavých osobností máme vo svojom okolí. Častokrát o nich ani nevieme a to je škoda. Verím, že o možnosť uctiť si takéto osobnosti neprídeme a spoznáme ďalšie zaujímavé mená. Tak neváhajte a nominujte, určite máte vo svojej práci, v okolí, či doma takýchto výnimočných  ľudí,“ vyzval bratislavský župan Juraj Droba.

Nominácie môžu podať obyvatelia kraja, občianske združenia či iné organizácie so sídlom v Bratislavskom kraji. BSK každoročne udeľuje ocenenia v kategóriách – Výročná cena Samuela Zocha, Čestné občianstvo BSK, Pamätný list predsedu BSK a Historická osobnosť regiónu.

Záhorácke rádio 2024 01

Výročná cena Samuela Zocha, ktorá je najvyšším ocenením Bratislavského samosprávneho kraja, je udeľovaná fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o spoločenský a ekonomický rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja a života jeho občanov, obohatili ľudské poznanie, dosiahli vynikajúce výsledky v niektorej z ľudskej činnosti, svojou prácou a postojmi prispeli k jeho reprezentácii doma i v zahraničí. Vo výnimočných prípadoch môže byť cena udelená aj zahraničným občanom.

Čestné občianstvo sa udeľuje osobám, ktoré prispeli k rozvoju Bratislavského samosprávneho kraja, obohatili ľudské poznanie tvorivými výkonmi, zaslúžili sa o rozvoj a priateľstvo medzi národmi a regiónmi. Čestné občianstvo možno udeliť len zahraničným občanom.

Pamätný list predsedu BSK je od roku 2003 udeľovaný fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a reprezentáciu Bratislavského samosprávneho kraja.

Od roku 2018 pribudla nová kategória a to Historická osobnosť regiónu. Ide o osobnosti, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj regiónu, zvýšenie kvality života občanov alebo ho úspešne reprezentujú. Cena in memoriam bola udelená slovenskému hudobnému skladateľovi, pedagógovi, hudobnému teoretikovi Eugenovi Suchoňovi, legendárnemu česko-slovenskému hokejovému brankárovi a trénerovi Vladimírovi Dzurillovi a lekárovi a akademikovi Ladislavovi Dérerovi. Titul je udelený in memoriam maximálne jedenkrát ročne na návrh predsedu BSK.

Ostatné oceňovanie osobností Bratislavského kraja spestrila aj špeciálna kategória Cena verejnosti, o ktorej rozhodli obyvatelia kraja prostredníctvom verejného hlasovania. Chýbať nebude ani tento rok.

Návrhy na kandidátov treba posielať do 20. septembra 2020. Súčasťou nominácie musí byť súhlas a podpis nominovaného, stručný životopis alebo ekvivalentný záznam aktivít a úspechov v prípade nominovanej organizácie, ako aj podpis nominujúceho. Prihlasovací formulár a bližšie informácie nájdete na internetovej stránke Bratislavského kraja https://bratislavskykraj.sk/ocenenia.

Výsledné nominácie budú schvaľovať poslanci BSK na decembrovom zastupiteľstve. Slávnostného vyhlasovanie a odovzdávania cien sa uskutoční v roku 2022 na slávnostnom galavečere.


.

Labková patrola