V meste Senica sa do dnešných čias zachovalo len veľmi málo pôvodných historických stavieb. Jednou z nich je posledný senický kaštieľ nazývaný „Machatka“, ktorého počiatky siahajú údajne až do roku 1733.

Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci s Klubom priateľov histórie Senica, Mestom Senica a Múzeom Senica pripravili od 28. júla do 25. augusta 2021 cyklus historických stried s názvom „Leto s históriou“, v rámci ktorého postupne odznievajú pútavé prednášky, viažuce sa k histórii mesta Senica.

Macek Knihy.Zahori

Druhé podujatie sa uskutočnilo v stredu 4. augusta 2021 a témou tohto stretnutia v priestoroch Múzea Senica (v Sokolovni) bola historická prednáška o senickom kaštieli „Machatka“ (dnešná Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici). Návštevníci mali opäť jedinečnú možnosť si pred historickým výkladom prezrieť podrobne vypracovanú maketu mesta Senica, ktorá zachytáva podobu mesta z obdobia 19. storočia, s detailným spracovaním jednotlivých ulíc či budov, ako aj pozrieť si videoprezentáciu zachytávajúcu nálezy archeológov skúmajúcich náleziská v našom meste, doplnenú komentárom riaditeľky Záhorského osvetového strediska v Senici Ľubice Krištofovej.

V úvode kultúrneho podujatia sa prihovorili návštevníkom kurátor Múzea Senica Tomáš Motus spolu s primátorom mesta Senica Martinom Džačovským. Následne sa už slova ujal historik Peter Brezina, ktorý divákom pútavou formou, prostredníctvom dobových fotografií, pohľadníc a dokumentov, prezentoval históriu senického kaštieľa „Machatka“, ako aj osudy jeho obyvateľov. Tie dokumentoval na príklade dobovej svadobnej fotografie, ktorá zachytáva aj majiteľku kaštieľa Alžbetu Pokornú, regionálny historik Ján Hromek, člen Klubu priateľov histórie Senica. Záver historického výkladu patril regionálnemu historikovi Jánovi Petrovi, členovi Klubu priateľov histórie Senica, ktorý nám poodhalil vybavenie vnútorných priestorov kaštieľa, pričom ho slovne doprevádzal ešte žijúci pamätník pán Kvanďuch.

V závere podujatia poďakoval prítomným kurátor Múzea Senica Tomáš Motus a pozval obecenstvo na ďalšie zaujímavé stretnutie, ktoré sa bude konať presne o týždeň.

V mene organizátorov podujatia Vás srdečne pozývame na v poradí tretie stretnutie z cyklu historických stried s názvom „Leto s históriou“, ktoré sa uskutoční v stredu 11. augusta 2021 o 18:00 hodine v Múzeu Senica (v Sokolovni). Témou podujatia s názvom „Spomienky na starú Sotinu“ Vás budú sprevádzať historici Ján Peter a Ján Hromek.

Miroslav Koprla, Záhorské osvetové stredisko Senica


.

BM: Ustekana sobota