Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Odbor riadenia špecializovanej správy, oddelenie lesného hospodárstva a poľovníctva ku dňu 7. augusta 2021 odvolalo zákaz využívania lesov verejnosťou. 

Foto: Malacky.sk

Dôvodom odvolania zákazu je pominutie pretrvávajúcich vysokých teplôt a suchého počasia.

Zákaz bol vyhlásený od 25. júna 2021 z dôvodu ochrany pred požiarmi na lesných pozemkoch Vojenských lesov a majetkov Slovenskej republiky, š. p., Pliešovce vo vojenských obvodoch a na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu.

Macek Knihy.Zahori

Verejnosť tak môže od soboty 7. augusta 2021 opäť navštevovať lesy v správe Vojenských lesov a majetkov SR, š.p.


.

BM: Ustekana sobota