Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Skalici schválili na zasadnutí v pondelok prijatie úveru na financovanie investičných akcií a bežných výdavkov v celkovej výške 730 tisíc eur.

Foto: Facebook Anna Mierna

“Mesto Skalica v súvislosti s predpokladaným nenaplnením príjmovej časti bežného a kapitálového rozpočtu oslovilo štyri komerčné banky so žiadosťou o predloženie ponuky komerčného úveru s možnosťou predčasného splatenia v prípade naplnenia kapitálových a bežných príjmov,” uviedla primátorka mesta Skalica Anna Mierna.

Ako doplnila, návratné zdroje financovania budú použité vo výške 600.000 eur na financovanie schválených kapitálových výdavkov, ktoré z titulu výpadku kapitálových príjmov by nebolo možné realizovať. “Zároveň budú použité na financovanie investičných zámerov zo zásobníka plánu investícií na rok 2021 a prípadne na splátky istín. Zvyšných 130.000 eur navrhujeme použiť na úhradu bežných výdavkov. A to na kofinancovanie grantu na obnovu kultúrneho domu, na financovanie výdavkov mestskej polície, mestského úradu a manažment investícií,” doplnila primátorka mesta.

Nathaniel Knizkaren 2023

Niektorí poslanci nesúhlasili s tým, že časť financií pôjde na bežné výdavky. “Platiť bežné výdavky z úveru je dlhodobo ekonomicky neudržateľné. Dôvodová správa neobsahovala informácie o doterajšom čerpaní rozpočtu, takže nemáme ani prehľad, či je naozaj takýto úver nevyhnutný. Rovnako sme nedostali návrhy riešení, ako tento krízový stav riešiť do budúcnosti, pretože úhradu bežných výdavkov z úveru umožňuje iba dočasná výnimka z dôvodu pandémie,” argumentoval poslanec zastupiteľstva Vladislav Horňák.

Poslanci úver schválili, keď zo 16 prítomných poslancov hlasovalo za desať, traja sa zdržali a rovnaký počet bol proti prijatiu úveru.


.

Osobnosti kraja BSK