Každá obec či mesto na Slovensku má svoju osobitnú minulosť, jedinečné čaro a v mnohých z nich sa nachádzajú vzácne poklady. Ani mesto Senica nie je výnimkou, nakoľko sa tu v roku 1962 pri výkopových stavebných prácach našiel vzácny nález.

Nenápadná sivá nádoba po stáročia v sebe ukrývala stovky dobových mincí v hĺbke troch metrov pod zemou. Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci s Klubom priateľov histórie Senica, Mestom Senica a Múzeom Senica pripravili od 28. júla do 25. augusta 2021 cyklus historických stried s názvom „Leto s históriou“, v rámci ktorého postupne odznievajú pútavé prednášky, viažuce sa k histórii mesta Senica.

Štvrté podujatie sa uskutočnilo v stredu 18. augusta 2021 a témou tohto stretnutia v priestoroch Múzea Senica (v Sokolovni) bola historická prednáška o vývoji platidiel a senickom poklade. Návštevníci mali opäť jedinečnú možnosť si pred historickým výkladom prezrieť podrobne vypracovanú maketu mesta Senica, ktorá zachytáva podobu mesta z obdobia 19. storočia, s detailným spracovaním jednotlivých ulíc či budov.

V úvode kultúrneho podujatia sa prihovorili návštevníkom kurátor Múzea Senica Tomáš Motus a primátor mesta Senica Martin Džačovský, ktorý verejnosti predstavil pamätnú mincu vydanú pri príležitosti 625. výročia udelenia mestských výsad Senici. Následne sa už slova ujali kurátor Múzea Senica Tomáš Motus a regionálny historik Ján Peter, člen Klubu priateľov histórie Senica pôsobiaceho pri Záhorskom osvetovom stredisku v Senici. Spoločne divákom pútavou formou, prostredníctvom dobových fotografií a dokumentov, prezentovali význam pridelených mestských privilégií pre obyvateľov Senice, ďalej stručný vývoj peňažných platidiel naprieč históriou, a napokon venovali pozornosť senickému pokladu – nádobe obsahujúcej stovky mincí zo 14. a 15. storočia (spolu 1 587 sa podarilo zachrániť).

V závere podujatia poďakoval prítomným kurátor Múzea Senica Tomáš Motus a pozval obecenstvo na ďalšie zaujímavé stretnutie, ktoré sa bude konať presne o týždeň.

V mene organizátorov podujatia Vás srdečne pozývame na v poradí piate stretnutie z cyklu historických stried s názvom „Leto s históriou“, ktoré sa uskutoční v stredu 25. augusta 2021 o 18:00 hodine v Múzeu Senica (v Sokolovni). Témou podujatia s názvom „Aj my sme bojovali proti fašizmu“, ktoré obohatí výstava dobových exponátov, Vás bude sprevádzať predseda Klubu vojenskej histórie Záhorie Peter Bača.

Miroslav Koprla, Záhorské osvetové stredisko Senica


.

INAT Rezanie laserom