Každá obec či mesto na Slovensku má svoju osobitnú minulosť, jedinečné čaro a v mnohých z nich sa nachádzajú vzácne poklady. Ani mesto Senica nie je výnimkou, nakoľko sa tu v roku 1962 pri výkopových stavebných prácach našiel vzácny nález.

Nenápadná sivá nádoba po stáročia v sebe ukrývala stovky dobových mincí v hĺbke troch metrov pod zemou. Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci s Klubom priateľov histórie Senica, Mestom Senica a Múzeom Senica pripravili od 28. júla do 25. augusta 2021 cyklus historických stried s názvom „Leto s históriou“, v rámci ktorého postupne odznievajú pútavé prednášky, viažuce sa k histórii mesta Senica.

Štvrté podujatie sa uskutočnilo v stredu 18. augusta 2021 a témou tohto stretnutia v priestoroch Múzea Senica (v Sokolovni) bola historická prednáška o vývoji platidiel a senickom poklade. Návštevníci mali opäť jedinečnú možnosť si pred historickým výkladom prezrieť podrobne vypracovanú maketu mesta Senica, ktorá zachytáva podobu mesta z obdobia 19. storočia, s detailným spracovaním jednotlivých ulíc či budov.

V úvode kultúrneho podujatia sa prihovorili návštevníkom kurátor Múzea Senica Tomáš Motus a primátor mesta Senica Martin Džačovský, ktorý verejnosti predstavil pamätnú mincu vydanú pri príležitosti 625. výročia udelenia mestských výsad Senici. Následne sa už slova ujali kurátor Múzea Senica Tomáš Motus a regionálny historik Ján Peter, člen Klubu priateľov histórie Senica pôsobiaceho pri Záhorskom osvetovom stredisku v Senici. Spoločne divákom pútavou formou, prostredníctvom dobových fotografií a dokumentov, prezentovali význam pridelených mestských privilégií pre obyvateľov Senice, ďalej stručný vývoj peňažných platidiel naprieč históriou, a napokon venovali pozornosť senickému pokladu – nádobe obsahujúcej stovky mincí zo 14. a 15. storočia (spolu 1 587 sa podarilo zachrániť).

V závere podujatia poďakoval prítomným kurátor Múzea Senica Tomáš Motus a pozval obecenstvo na ďalšie zaujímavé stretnutie, ktoré sa bude konať presne o týždeň.

V mene organizátorov podujatia Vás srdečne pozývame na v poradí piate stretnutie z cyklu historických stried s názvom „Leto s históriou“, ktoré sa uskutoční v stredu 25. augusta 2021 o 18:00 hodine v Múzeu Senica (v Sokolovni). Témou podujatia s názvom „Aj my sme bojovali proti fašizmu“, ktoré obohatí výstava dobových exponátov, Vás bude sprevádzať predseda Klubu vojenskej histórie Záhorie Peter Bača.

Miroslav Koprla, Záhorské osvetové stredisko Senica


Biznis Plus jul 2021