Doteraz mohli čitatelia využívať jediný výpožičný pult, od jesene by mal fungovať aj druhý, a to v detskom oddelení – vďaka projektu „Skvalitnenie a zvýšenie komfortu pre používateľov detského oddelenia – nákup interiérového vybavenia knižnice“.

Ilustračné foto knižnica v Malackách

Znamená to, že návštevníci, ktorí si prišli vybrať detské knižky, prípadne používatelia internetu v počítačovom kúte, môžu si urobiť výpožičku či platby priamo v tomto oddelení. Na obnovu sme získali 2000 Eur a projekt bol podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Už niekoľko rokov realizuje naša knižnica projekt „Literárna kuchyňa“, zameraný na podporu čitateľskej gramotnosti detí, a to najmä besedy so spisovateľmi, ilustrátormi, vydavateľmi – tentoraz sme pridali aj besedy pre dospelých. V rámci Kultúrneho leta sme realizovali 6 literárnych stretnutí a do konca roka nás ich čaká ešte niekoľko. Budú sa konať, aj keď pandemická situácia nedovolí účasť obecenstva: v takom prípade sa stretnutia zúčastní len knihovníčka a hosť, video-nahrávku potom umiestnime na internet (pripravujeme kanál knižnice na youtube). V tomto projekte sme získali 2.800 Eur a projekt bol podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Nové knihy pre našich čitateľov môžeme nakúpiť vďaka úspešnému projektu „Nový život s novou knihou“, v ktorom sme získali 2000 Eur. Časť kníh začneme nakupovať a spracovávať už na jeseň, takže najneskôr po Novom roku sa čitatelia môžu tešiť na knižné novinky z rôznych žánrov beletrie pre dospelých i pre deti a mládež, ale aj z odbornej literatúry, najmä z oblasti umenia, kultúry, histórie, psychológie a pedagogiky, prírodných vied a enviromentalistiky. Budeme dopĺňať i cudzojazyčnú literatúru, odporúčané knihy pre žiakov a klasické svetové i slovenské diela pre študujúcu mládež. Projekt bol podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.


.
Toto je čítané

Skalica získala dotáciu takmer 700-tisíc eur na nové cyklotrasy

Mesto Skalica získalo dotáciu 688 116 eur z programu Interreg SK-CZ 2021-2027…

BM: Ustekana sobota