Na koncerte sa stretne zrelosť interpretačného umenia s mladosťou a inšpiráciou. Koncert bude výnimočný tým, že interpretka zahrá na violončele, aj na flaute, čo nebýva úplne bežné. Poslucháči si môžu vypočuť podmanivý zvuk violončela a ľúbezný zvuk flauty.

nedeľa 12.9. o 17:00, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Koncert Duo Sul Ponticello
Alexandra Kubinová – violončelo, flauta
Ján Slávik – violončelo
Ján Slávik študoval hru na violončele na bratislavskom Konzervatóriu a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Komornú hru študoval vo Viedni. Na VŠMU pôsobí od roku 1993 ako pedagóg. Ján Slávik je zakladajúcim členom Moyzesovho kvarteta (1975) a nahral s ním už viac ako 40 kompaktných diskov. V roku 2020 nahral druhýkrát komplet 6 Bachových suít pre sólové violončelo. Od roku 2008 pôsobí ako koncertný majster skupiny violončiel v Slovenskej filharmónií.
Tulaj december 2023
Alexandra Kubinová absolvovala dva cykly hry na priečnej flaute (Jana Gálová) na Základnej umeleckej škole v Senici. Keďže jej bol vždy veľmi blízky zvuk violončela, začala v roku 2008 navštevovať na ZUŠ hodiny hry na violončele pod vedením Evy Čermanovej a o päť rokov neskôr sa stala študentkou Vysokej školy múzických umení, v triede prof. Jána Slávika. Od roku 2018 je členkou Symfonického orchestra Opery Slovenského Národného divadla.
Program koncertu
 • Johann Sebastian Bach – Suita pre sólové violončelo č. 3 c mol BWV 1009:
 • Prélude
 • Reinhold Gliere – Duá pre dve violončelá op.53 (výber): Commodo
 • Con Moto
 • Animato
 • Giocoso
 • Claude Debussy – Syrinx pre sólovú flautu
 • Roman Berger – Dolcissimo pre sólové violončelo
 • Heitor Villa Lobos – Assobio a jato pre flautu a violončelo
 • Witold Lutoslawski – Bukoliki pre dve violončelá: Allegro vivace
 • Allegretto sostenuto
 • Andantino
 • Allegro marciale
 • Vladimír Godár – Suita pre dve violončelá (výber): Ragtime
 • Uspávanka
 • Ostinátne variácie
Vstupné: dobrovoľné

.

Labková patrola