Fakultná nemocnica AGEL Skalica sa pripravuje na zabezpečenie služieb zdravotnej starostlivosti a ochrany zdravia návštevníkov na hromadnej akcii v Šaštíne-Strážoch počas návštevy pápeža Františka I. na Slovensku. Znamená to kontrolu a aktualizáciu traumatologického plánu, poskytnutie sanitiek záchrannej služby a predovšetkým posilnenie služieb zdravotníkov tak v mieste konania návštevy, ako aj v nemocnici.

“Ministerstvo zdravotníctva SR určilo Fakultnú nemocnicu AGEL Skalica pre zabezpečenie lekárskej starostlivosti pri návšteve hlavy katolíckej cirkvi v Šastíne-Strážoch, ktorá sa uskutoční 15. septembra 2021,” hovorí riaditeľ FN AGEL Skalica MUDr. Jakub Rybár. “V rámci prípravy na túto návštevu počítame s rozmiestnením našich sanitiek záchrannej služby podľa pokynu ministerstva zdravotníctva, sme pripravení realizovať transport ranených osôb,” dodáva riaditeľ nemocnice.  Zaujímavosťou je, že budú k dispozícii aj  jazykovo vybavení  zdravotníci, ktorí v prípade potreby poskytnúť urgentnú starostlivosť vedia s postihnutými komunikovať. Nemocnica v tejto súvislosti aktualizovala svoj trauma plán, skontrolovala zdravotnícke vybavenie aj technický stav svojich vozidiel.

“Rozsahom ide o jednu z najväčších hromadných akcií v regióne, precízna príprava je najdôležitejšia, aby sme v prípade akejkoľvek, aj malej mimoriadnosti, vedeli pružne reagovať. Zdravie všetkých návštevníkov je na prvom mieste. Pre nás je dôležité zladiť uvedené aj s normálnym chodom nemocnice,” dodal MUDr. Rybár.


.

INAT Rezanie laserom