Poslanci mestského zastupiteľstva na augustovom zasadnutí rokovali o dvoch pripravovaných projektoch – kompostárni a cyklotrase Pezinská – Padzelek. Na ich výstavbu mesto žiada dotáciu z eurofondov.

Mestská spoločnosť Tekos už podala na ministerstvo životného prostredia žiadosť o dotáciu na výstavbu mestskej kompostárne. Jej celková požadovaná výška je 2,6 milióna €. Keďže mesto nebolo úspešné v predchádzajúcej žiadosti pred vyše rokom, projekt kompostárne prepracovalo a žiadosť o dotáciu je podaná znovu.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

Kompostáreň by mala vyrásť na mieste bývalých vodární pri vjazde do Malaciek od Plaveckého Štvrtka. Mesto tieto pozemky už pred časom kúpilo do svojho vlastníctva, vyčistilo ich a pripravilo na projekt nazvaný Areál pre spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Mestské zastupiteľstvo na augustovom rokovaní schválilo prenájom týchto pozemkov pre spoločnosť Tekos za 1 € ročne, viazaný výlučne na výstavbu kompostárne (v prípade úspešnej žiadosti o dotáciu). „Je našou dlhodobou snahou zabezpečiť spracovanie zeleného odpadu vrátane novej zákonnej povinnosti spracovanie kuchynských odpadov. Na území mesta nám chýba koncové zariadenie.  Vybudovaním mestskej kompostárne sa ušetrí na dopravných nákladoch, pretože odpad sa momentálne vyváža mimo Malaciek. Verím, že tým zároveň zlepšíme triedenie odpadu a vďaka tomu dokážeme stabilizovať poplatky za odpady,“ povedal primátor Juraj Říha. Poslanci Štefan Hronček, Jozef Mračna a Ladislav Čas, ktorí sa osobne oboznámili s už fungujúcou kompostárňou v Prievidzi, ubezpečili obyvateľov Juhu, že v lokalite nehrozí riziko zápachu.

Zastupiteľstvo tiež súhlasilo s tým, aby mesto predložilo žiadosť o eurofondovú dotáciu na výstavbu cyklotrasy Pezinská – Padzelek. Cyklotrasa pripojí obytnú zónu Padzelek a obchodnú zónu Tesco – Malavia na hlavnú cyklotrasu Pezinská – priemyselný park, ktorá je aktuálne vo výstavbe.  Mesto bude projekt spolufinancovať sumou 14 337 €.

Najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva bude vo štvrtok 23. septembra. Jeho program, materiály a  návrhy uznesení budú zverejnené na stránke www.malacky.sk, časť MESTO – MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO. Rokovanie bude online vysielané cez www.zastupitelstvo.sk

Ľubica Pilzová, foto: J. Hargaš, S. Osuský


.
Toto je čítané

Vo Vitríne výtvarného umenia v Skalici vystavuje sklárka a keramikárka Lucia Langová

Vo Vitríne výtvarného umenia v Skalici prezentuje svoju tvorbu sklárka a keramikárka…

20 rokov