V súvislosti s návštevou Svätého Otca Františka v Slovenskej republike bude potrebné počítať s určitými dopravnými obmedzeniami v Šaštíne-Strážach.

 

  • Kontrolné body pre vstup na podujatie sa otvárajú pre návštevníkov v utorok, 14. 9. 2021 od 22.00 h.
  • Sektory a vstupy na omšu sa uzavrú: 15.9. o 08.00 h ráno.

Žiadame veriacich a návštevníkov svätej omše, aby si vopred naplánovali príchod a presun do sektorov s dostatočným časovým predstihom.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

Parkovanie v okolí podujatia je pre príjazd autobusov vopred stanovený a pre návštevníkov, ktorí prídu osobnými autami, sú vyčlenené parkoviská podľa smeru príjazdu. Z odstavných plôch sa budú návštevníci presúvať pešo po vyznačenej trase, ktorá vedie po ceste. Odhadovaný čas presunu je približne 20-25 min. Vzhľadom na to, že návštevníci prechádzajú na miesto podujatia po komunikácii, aj vo večerných a neskorých nočných hodinách, je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť. Použite reflexné prvky.

Uzavretie mesta Šastín – Stráže a okolitých ciest:

  • uzatvorenie mesta Šaštín – Stráže: 9. 2021 cca od 16.00 hod. – vstup do mesta bude umožnený najmä osobám, ktoré v meste bývajú, pracujú, návštevníkom a organizátorom.
  • otvorenie parkovísk pre návštevníkov: 14.9.2021 o 18.00 hod
  • úplné uzavretie diaľnice D2 v smere do ČR a trasy do mesta Šaštín – Stráže: 15.9.2021 od 07.00 – 13.00 hod.
  • uzavretá diaľnica D2 v smere od ČR: 9. 2021od 11.00 – 13.00 hod.

Obchádzková trasa

Bude zabezpečená prenosným dopravným značením  po trase  Senica – Borský Mikuláš – Lakšárska Nová Ves – Borský Sv. Jur – Sekule – Kúty.

Opis príjazdových trás

mapa záchytných parkovísk

V smere od Bratislavy/Brna (CZ) odporúčame využiť diaľnicu D2 až po zjazd Kúty. Následne pokračovať po ceste číslo 2/I až po okružnú križovatku v obci Kúty. Potom sa prvým zjazdom pripojiť na cestu číslo 500/II cez obce Kúty a Čáry až do katastrálneho územia mesta Šaštín-Stráže.

Pred vjazdom do mesta je potrebné odstaviť vozidlo na vyznačených odstavných parkoviskách podľa pokynov príslušníkov PZ a usporiadateľov. Z parkoviska je potrebné sa po vyznačenej trase peši presunúť na miesto konania svätej omše. Peší presun trvá cca 19 minút.

Rovnako je možné z diaľnice D2 použiť zjazd Moravský Svätý Ján a pokračovať po ceste číslo 2/I až do obce Moravský Sv. Ján. V obci, na kilometri 30,5 odbočiť vľavo na cestu 1140/III a pokračovať cez obce Sekule, Borský Sv. Jur a Kuklov až po katastrálne územie mesta Šaštín-Stráže. Pred vjazdom do mesta je potrebné odstaviť vozidlo na vyznačených odstavných parkoviskách podľa pokynov príslušníkov PZ a usporiadateľov. Z parkoviska je potrebné sa po vyznačenej trase peši presunúť na miesto konania svätej omše. Peší presun trvá cca 15 minút.

V smere od Malaciek odporúčame využiť cestu číslo 2/I cez obec Veľké Leváre až do obce Moravský Sv. Ján. V obci, na kilometri 30,5 odbočiť vpravo na cestu 1140/III a pokračovať ako vyššie.

Rovnako v smere od Malaciek je možné využiť cestu číslo 590/II cez obce Studienka, Lakšárska Nová Ves a Borský Mikuláš. V obci na kilometri 28,0 odbočiť vľavo na cestu 1143/III a pokračovať až do katastra mesta Šaštín-Stráže. Pred vjazdom do mesta je potrebné odstaviť vozidlo na vyznačených odstavných parkoviskách podľa pokynov príslušníkov PZ a usporiadateľov. Z parkoviska je potrebné sa po vyznačenej trase po ulici Jána Hollého a Štúrovej peši presunúť na miesto konania svätej omše. Peší presun trvá cca 30 minút.

V smere od Skalice/Sudoměřice (CZ) odporúčame použiť cestu číslo 426/II až po okružnú križovatku v meste Holíč. Na križovatke použiť 2. zjazd na cestu číslo 2/I. Po približne 1,5 km odbočiť vľavo na cestu číslo 590/II a po tejto ceste pokračovať cez obec Petrova Ves až do katastra mesta Šaštín-Stráže. Pred vjazdom do mesta je potrebné odstaviť vozidlo na vyznačených odstavných parkoviskách podľa pokynov príslušníkov PZ a usporiadateľov. Z parkoviska je potrebné sa po vyznačenej trase po ulici Hviezdoslavovej a následne po pravom brehu rieky Myjava peši presunúť na miesto konania svätej omše. Peší presun trvá cca 25 minút.

V smere od Hodonína (CZ) odporúčame použiť cestu číslo 51/I až po okružnú križovatku v meste Holíč. Na križovatke použiť prvý zjazd na cestu číslo 2/I a pokračovať ako vyššie.

Z ostatného územia SR je potrebné prísť do mesta Senica. V meste na hlavnej križovatke odbočiť na cestu 500/II a pokračovať cez obec Dojč až do mesta Šaštín-Stráže. Na úplnom začiatku mesta je potrebné odstaviť vozidlo na vyznačených odstavných parkoviskách podľa pokynov príslušníkov PZ a usporiadateľov. Z parkoviska je potrebné sa po vyznačenej trase miestnou komunikáciou, križujúc ulicu Hviezdoslavovu a následne po pravom brehu rieky Myjava peši presunúť na miesto konania svätej omše. Peší presun trvá cca 12 minút.

Príchod na bicykli

Do Šaštína – Stráží je možné prísť aj na bicykli. Vstup do areálu s bicyklom možný nie je. Parkoviská pre bicykle budú vybudované pri ZŤP parkovisku, ktorý je najbližšie k areálu. Parkovisko pre bicykle nie je strážené.

príjazdová mapa autobusov

Uvedené časy sú orientačné, môžu sa operatívne meniť podľa programu. Verejnosť vyzývame, aby zvážili svoj presun v uvedených časoch a na miestach, počas ktorých budú dopravné obmedzenia, v opačnom prípade budú musieť počítať so zdržaním.

Taktiež apelujeme na dodržiavanie pokynov policajtov, ktorí budú zabezpečovať plynulosť cestnej premávky a verejný poriadok.

 Záhorí.sk informovala policajná hovorkyňa Denisa Bárdyová


.

BM: Festival Záhrad