Budovu školskej jedálne v Gajaroch postaví miestna firma EHR STAV za 249.000 eur bez DPH (298.800 eur s DPH). Vyplýva to zo zverejneného oznámenia o výsledku verejného obstarávania vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Ilustračné foto školskej jedálne v Malackách

Predmetom zákazky je výstavba jednopodlažného objektu so sedlovou strechou v areáli základnej školy v Gajaroch. Predpokladaná hodnota zákazky bola vyčíslená na 264.031 eur bez DPH (316.837 eur s DPH), výslednú cenu vygenerovala súťaž, v ktorej obec dostala dve ponuky. Zhotoviteľ má podľa zmluvy dokončiť dielo do šiestich mesiacov od prevzatia staveniska.


.

Je ok, ak nie si ok BSK