Zrevitalizovaný Pivovarský rybník, ktorého obnova bola spustená v úvode roka, môže v týchto dňoch privítať obyvateľov v plnej kráse. Priamo v centre mesta tak pribudol v Stupave atraktívny verejný priestor lákajúci na oddych, šport aj spoločné stretávanie.

Revitalizácia Pivovarského rybníka sa mohla uskutočniť aj vďaka nasadeniu zamestnancov VPS Stupava a partnerom, ktorým patrí poďakovanie za nezištnú pomoc.

Najnáročnejšie práce prebehli v jarných mesiacoch, počas ktorých bolo odvezených približne 600 ton nánosového bahna, vyčistené brehy aj toky prívodových kanálov. Dnes už si môžu obyvatelia Stupavy posedieť aj na nových lavičkách či hojdačke, kochať sa vysadenými rastlinami, vodným životom a naplno vychutnávať krásy, ktoré im ponúka príroda. Ukazuje sa tak, že aj napriek náročnému pandemickému roku a výpadku príjmov, dokážu šikovné samosprávy realizovať projekty, ktoré obyvateľom regiónu prinášajú výraznú pridanú hodnotu.

Malavké pohľady Knihy.Zahori
  • Náročná revitalizácia verejného priestoru v stupavskom parku bola ukončená
  • Návštevníci získali vďaka snahe mesta a partnerov nový atraktívny priestor v srdci prírody
  • Počas prechádzok si tak môžu vychutnávať živú vodnú plochu aj nové lavičky, hojdačku či vysadené rastliny

Kompletná revitalizácia bola spustená v úvode roka. Ako prvé bolo potrebné vyčistiť okolie aj prívodové kanály od náletových drevín a odstrániť z dna rybníka naplavené bahno vo viac ako metrovej vrstve. Táto časť prác bola asi najnáročnejšia, keďže bolo potrebné využívať špeciálne stroje a zároveň išlo o obrovské objemy. Z dna rybníka bolo totiž vyvezených v spolupráci s Vodohospodárskym podnikom približne 600 ton naplaveného materiálu. Počas prác sa technika pasovala nielen s jeho váhou, objemom a ťažšou dostuponosťou, ale aj s nepriazňou počasia.

Priamo v centre Stupavy pribudol atraktívny verejný priestor lákajúci na oddych, šport aj spoločné stretávanie.

Nasledovalo čistenie a úprava kalovej nádrže pre prívod vody a nečakane komplikovaná rekonštrukcia betónovej hrádze aj s novým stavidlom. Práce pokračovali navozením približne 300 ton lomového kameňa pre spevnenie brehov rybníka, svoje miesto si našiel aj malý vodopád, z ktorého sa tešia hlavne tí najmenší. Úpravou tiež prešli priľahlé chodníky, nezabudlo sa ani na potrebné vybavenie či novú výsadbu. V blízkosti rybníka tak už dnes nechýbajú nové lavičky, veľká drevená hojdačka a hojdačka na strome, smetné koše ani novo vysadené okrasné trávy, kvety aj stromy.

Ostáva už len veriť, že sa návšteva Pivovarského rybníka stane obľúbenou súčasťou prechádzok obyvateľov aj návštevníkov Stupavy. A to aj vďaka nasadeniu zamestnancov VPS Stupava a partnerom, ktorým patrí poďakovanie za nezištnú pomoc: firma Karovič, Tebau, spol. s r.o., Nikom s.r.o., Plantago spol. s r.o., Agroservis Stupava, Anton Stankovský, Bobo – výrobca reklamy. Ďakujeme.


.

INAT Rezanie laserom