Päť mesiacov po začatí výstavby nového cyklomosta medzi slovenskou obcou Vysoká pri Morave a rakúskou obcou Marchegg je hotový násyp na slovenskej strane, ako i predpolia na obidvoch brehoch. Hlavná časť a to osadenie oceľovej  konštrukcie cez rieku Moravu sa bude realizovať v októbri.

foto BSK

„Projekt vnímam mimoriadne pozitívne, pretože okrem ekologickej cyklodopravy a turizmu podporí aj cezhraničnú spoluprácu a regionálny rozvoj. Pomôže aj vytváraniu nadnárodných partnerstiev. Vďaka výrazne kratším trasám k cieľom na druhej strane rieky Morava a prostredníctvom cyklomosta sa posilní regionálna súdržnosť priľahlých obcí. Zároveň most prepojí medzinárodnú cyklotrasu železnej opony Eurovelo 13 s rakúskou cyklotrasou Kamp-Thaya-March (KTM),“ priblížil bratislavský župan Juraj Droba.

Nathaniel Knizkaren 2023

Nový cyklomost cez rieku Morava bude mať dĺžku 270 metrov a šírku 4 metre. Konštrukcia bude zavesená na oceľových pilieroch. Maximálna výška pilierov je 17 metrov a po dokončení ostane minimálna plavebná výška 7 metrov.

„Je veľmi dôležité, aby sme v dobe, keď každý sadá do auta, ponúkli pre rodiny alternatívy. Či už pôjdu pešo alebo na bicykli,“ vyhlásila počas kontrolného dňa na stavbe vicežupanka Alžbeta Ožvaldová.

foto BSK

Aktuálne sa realizuje ukladanie výstuže a betonáž predpolí tak na slovenskej ako aj na rakúskej strane. Hlavná oceľová konštrukcia ponad rieku Morava bude osadená v polovici mesiaca október. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je v priebehu prvého polroka 2022.

„K tomu, aby sa mohla začať výstavba, sme sa prepracovali za takmer desať rokov prípravných prác. Mali sme vytipovaných päť lokalít, z ktorých dve boli veľmi reálne. Pôvodne sa výstavba stretla s nevôľou na rakúskej strane, čo sa podarilo vyriešiť vďaka intenzívnej práci našich starostom. Dnes sme pár mesiacov pred ukončením stavby,“ uzavrela Barbora Lukáčová, riaditeľka odboru stratégií, územného rozvoja a riadenia projektov BSK.

Projekt je financovaný z Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko.


.

Labková patrola