Veternú elektráreň v obci Rohov so siedmimi turbínami plánuje postaviť bratislavská spoločnosť Sloweb. Vyplýva to zo zámeru, ktorý investor pod názvom Veterné elektrárne Rohov predložil na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). Predpokladané celkové náklady pre navrhovanú činnosť predstavujú približne 60 miliónov eur.

ilustračné foto

“Vybudovanie zahŕňa výstavbu súvisiacej dopravnej a technickej infraštruktúry a trasovanie elektrického vedenia do novovybudovanej rozvodne. Variantnosť veterných elektrární spočíva v rovnakom množstve siedmich turbín, ale v rôznych variantoch technológií,“ uviedol predkladateľ.

Fest Zdravo 2024

Doplnil, že prvým variantom je použitie turbín značky Vestas V162, druhým sú turbíny značky Siemens – Gamesa SG 170. Všetky objekty budú prepojené cestnými komunikáciami a zámer sa nachádza mimo zastavanej časti obce Rohov. Podľa technických údajov by pri prvom variante mala byť výška hriadeľa 166 metrov a priemer rotora 162 metrov. Pri druhom má byť výška hriadeľa 165 metrov a priemer rotora 170 metrov.

Ide už o druhú podobnú žiadosť v lokalite obce. Prvú predložila na konci roka 2020 spoločnosť WSB Invest takisto z Bratislavy s názvom projektu Veterný park Rohov.

“Navrhovaná činnosť Veterné elektrárne Rohov nemá prevádzkovú ani priestorovú súvislosť s posudzovaným zámerom Veterný park Rohov od navrhovateľa spoločnosti WSB Invest. Vzhľadom na umiestnenie veterných turbín oboch projektov nie je možné realizovať oba zámery naraz v tej istej lokalite. Zámery si priestorovo a konštrukčne prekážajú. Z tohto dôvodu bude možné realizovať iba jeden projekt,” uvádza v zámere predkladateľ Veterné elektrárne Rohov.


.
Toto je čítané
Búrka v Senici 25.6. 2022 Foto: Martin Krúpa

Meteorológovia očakávajú v piatok búrky na celom Záhorí

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na piatok (24.5.) od 0:00 do 21:00 výstrahu…

20 rokov