Na programe štvrtkového zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Senici čaká na poslancov 24 bodov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

foto Senica.sk

Ako doplnila, v rámci jednotlivých bodov sa budú prerokovávať viaceré predložené výročné správy mestských spoločností a zariadení, ako aj informatívne správy o službách v meste.

Macek Knihy.Zahori

“Zastupiteľstvo bude oboznámené aj s viacerými správami z kontrol vykonaných hlavnou kontrolórkou. Schvaľované budú návrhy na doplnenie a zmeny všeobecne záväzných nariadení. Na zasadnutí bude predstavená štúdia komplexného riešenia obnovy mestského parku. Hlasovať sa bude aj o zabezpečení spolufinancovania dvoch projektov, a to Cyklodopravné trasy Senica: Kasárne – Železničná stanica a Zdieľané bicykle na území mesta Senica,” doplnila Moravcová.

Medzi materiálmi je aj návrh na vstup mesta Senica do Smart Cities klubu. “Mesto dostalo koncom júna rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorým bola schválená žiadosť mesta pre projekt s názvom Smart plán mesta Senica za viac ako milión eur. Analýzy, ktoré sú prepojené s realizáciou, musia byť založené na odbornosti a rozvážnej príprave. Preto má mesto záujem byť členom silného zoskupenia odborníkov, výrobcov, vývojárov či predstaviteľov moderných a inteligentných miest,” informovala hovorkyňa mesta.


.
Toto je čítané

Senickí dôchodcovia sa stretli na výročnej schôdzi

Na výročnej členskej schôdzi Miestnej organizácie JDS Senica sa v dome kultúry…

BM: Ustekana sobota