Práce na výstavbe cyklotrasy Pezinská – priemyselný park v Malackách finišujú. Momentálne sa dokončujú časti chodníka v priemyselnom parku a dokončuje sa pokládka asfaltu na Pezinskej, kde sa postupne inštaluje aj nové verejné osvetlenie. Potom ešte cyklotrasu čakajú finálne práce, ktoré predstavujú sadové úpravy a dopravné značenie.

Foto: -otano-

Počas výstavby sa takpovediac „za behu“ muselo vyriešiť viacero problémov, okrem iného sa upravovali chodníky a spevňovali sa vjazdy do firiem, aby spĺňali parametre aj pre ťažké vozidlá.

Tulaj december 2023

Už onedlho bude teda cyklistom slúžiť nová cyklotrasa, oddelená od chodníka i cesty a jasne rozoznateľná vďaka svojej červenej farbe. V tomto štandarde budú budované aj ostatné cyklotrasy v meste. Najbližšie sa začne stavať úsek Družstevná – Radlinského, malo by to byť už túto jeseň.

Projekt Cyklotrasa Pezinská – priemyselný park je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu.

-lp-/-otano-


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024