Na sídlisku Juh pribudli tri nové hnedé kontajnery, stoja na Štúrovej, Ľ. Fullu a D. Skuteckého. Sú presne také isté, do akých sa zbiera kuchynský odpad, avšak ich označenie hovorí, že sú určené na rastlinný odpad.

Boli rozostavené na základe podnetov obyvateľov tejto lokality a sú určené na rastlinný odpad z predzáhradiek pri činžiakoch, o ktoré sa starajú obyvatelia. Tieto kontajnery tak plnia rovnakú úlohu ako hnedé nádoby, ktoré majú vo svojich dvoroch obyvatelia domov a slúžia sa zbieranie rastlinného odpadu zo záhrad (lístie, konáre, tráva atď).

Záhorácke rádio 2024 01

Upozorňujeme verejnosť, aby si ich nepomýlila s kontajnermi na kuchynský odpad. Oba druhy zberných nádob sú viditeľne označené.

Zároveň prosíme obyvateľov, aby do kontajnerov na kuchynský odpad nehádzali obaly z potravín, ako sú igelitové alebo papierové vrecká, prípadne kartóny.

Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad patria: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, pečivo a cestoviny, mäsové a mliečne výrobky,  zvyšky jedla a kosti, škrupiny z orechov, potraviny po záručnej dobe, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu.

Do biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu nepatria:  oleje, nescedené polievky, zvyšky potravín s obalom, zelené odpady, lístie, drevo, drevený odpad, popol, burina, kvety , uhynuté zvieratá, trus zvierat.

Do nádob s označením BIO (pri domoch) a RASTLINNÝ ODPAD (na sídlisku Juh) patrí: lístie, konáre, tráva.

Nepatria do nich zvyšky jedál, ktoré sa zbierajú do nádob s označením BIOLOGICKÝ ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD Z KUCHYNE.

Záhorí.sk informoval Ján Hargaš


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024