Ochranu a obnovu riečnych biotopov v oblasti Alpsko-karpatského koridoru má za úlohu projekt Interreg s názvom Ochrana a rozvoj prepojenia riečnych biotopov v oblasti Alpsko-karpatského koridoru. TASR o tom informoval krajinár Dušan Valachovič zo správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Záhorie, ktorá je súčasťou Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR.

foto wikipedia

Projekt je zameraný na vytvorenie koncepcie cezhraničnej ochrany a starostlivosti o vybrané vodné toky na území Dunajských luhov, Záhoria, Viedenského lesa a Pomoravia. “Zámerom projektu je aj realizácia konkrétnych opatrení v tejto oblasti. Správa CHKO Záhorie je zapojená do implementácie pilotných opatrení v oblasti zlepšovania vodného ekosystému riečneho jazera na Devínskom jazere, zlepšenia migračných možností na rieke Rudava či Zohorského kanála,” uviedol Valachovič.

Radosť počúvať Trnavské rádio 09/23

Ako doplnil, prínos projektu je aj v zlepšení biotopov, čo by malo dopomôcť k zlepšeniu ochrany druhov, ako sú rybárik riečny, užovka fŕkaná, podustva severná a mihuľa ukrajinská. “Súčasný projekt nadväzuje na predchádzajúci úspešný projekt, ktorý riešil zachovanie konektivity územia pre veľké cicavce. Jeden z výsledkov tohto projektu bol aj zelený most na diaľnici D2 v katastri obce Moravský Svätý Ján. Kým v prvom projekte išlo o zachovanie zatiaľ existujúcich možností krajiny pre migráciu, v tomto projekte ide najmä o obnovu a zlepšenie prepojenia vodných biotopov,” doplnil krajinár.

Celkový rozpočet projektu je 2 054 116,09 eura a rozpočet ŠOP SR z toho predstavuje 142 892,35 eura. Partnermi projektu okrem CHKO Záhorie boli na slovenskej strane Bratislavské regionálne ochranárske združenie a na rakúskej Národný park Dunajské luhy, Vodohospodárske združenie Schwechat, obec Fischamend, Rakúske spolkové lesy a Rakúska spoločnosť pre vodné cesty.


.

Je ok, ak nie si ok BSK